Kan man sälja en vara som är testamenterad?

2018-10-15 i Testamente
FRÅGA
Hej.I mitt testamente har jag nämnt att en viss person ska få en viss sak. Kan jag sälja denna utan att ändra i testamentet eller komplettera?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel

Regleringen kring vad som händer om egendom som är testamenterad inte finns kvar i kvarlåtenskapen hittar vi i 11 kap. 4§ Ärvdabalken. Språket i paragrafen är gammalmodigt, men ska förstås som att om en sak som nämns i ett testamente inte finns kvar så får testamentstagaren inget annat. Om du säljer varan innebär detta alltså att personen som nämns i testamentet inte får någon annan egendom istället.

Undantag

Regleringen i 11 kap. ÄB är endast presumtioner, vilket innebär att de träder i kraft om inget annat står i testamentet eller om det på något annat sätt framgår att du som testator önskar att annan egendom ska träda i dess ställe. Om ingen sådan önskan framgår blir alltså paragrafen tillämplig.

Slutsats

Du kan sälja varan utan att ändra i testamentet och huvudregeln är att testamentstagaren inte får någon annan egendom istället.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2084)
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente
2019-03-20 Undertecknande av testamente

Alla besvarade frågor (66937)