Kan man säkerställa att särkullbarn först får ut sitt arv vid den efterlevande makens död?

Hej!

Jag läste en tidigare ställd fråga angående "Efterlevande makes möjlighet att sitta kvar i orubbat bo" . Utifrån det svar ni givit kan jag läsa särkullbarn kan ut sin arvslott som ett efterarv, efter det att den efterlevande maken gått bort. Hur kan jag som bröstarvinge säkerställa att detta verkligen kommer att ske, när min fars nuvarande fru avlidit? Det finns särkullbarn på båda sidor men inga gemensamma barn.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller särkullbarns rätt till arv och möjligheten att säkerställa att den efterlevande maken får sitta kvar i orubbat bo. Regler kring detta hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarns rätt till arv

För gifta makar är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidna maken – detta gäller dock inte om den avlidne efterlämnar barn utanför äktenskapet, s.k. särkullbarn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullbarn har således rätt till sitt arv direkt efter att en förälder har gått bort.

Arvsavstående till förmån för den efterlevande maken

Ett sätt för att den efterlevande maken att få ärva den avlidne makens kvarlåtenskap och därigenom sitta kvar i orubbat bo, kräver att särkullbarnen till den avlidne avstår sina arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Barnen som har avstått från sitt arv får således rätt till efterarv när efterlevande maken avlider.

Testamente

Era föräldrar har alltid möjligheten att upprätta ett inbördes testamente som stadgar att den efterlevande maken ska ärva före särkullbarn och att de i sin tur istället får rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider.

Viktigt att notera är att särkullbarn har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott omedelbart – denna utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Barnen kan således begära jämkning av testamentet och få ut laglotten, oavsett vad som står i testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om särkullbarnen istället godkänner testamentet, så kan den efterlevande maken sitta kvar i orubbat bo.

Sammanfattning

Det går som du kan se av mitt svar tyvärr inte att säkerställa att den efterlevande maken får sitta kvar i orubbat bo, eftersom att särkullbarn alltid har rätt att få ut sin laglott direkt. Det är upp till barnen själva att välja om de vill avstå från sina arv till förmån för den efterlevande maken, eller om de vill godkänna ett testamente och inte begära ut laglotten.

Det enda som du själv kan göra såsom bröstarvinge är att prata ihop dig med resten av barnen och att ni gemensamt avtalar hur ni ska agera, men detta innebär fortfarande inte någon garanti.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”