FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/12/2018

Kan man på förhand bestämma vem som får vårdnaden om barnen om föräldrarna går bort?

Hej vi undrar hur man ska gå tillväga om man vill ha speciella personer och inte släktingar som tar hand om våra barn ifall vi båda dör? Finns det något speciellt papper man kan skriva?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i föräldrabalken.

Särskilt förordnade vårdnadshavare

Inledningsvis framgår det av 6 kap. 9 § att i det fall båda föräldrarna skulle gå bort så är det tingsrätten som ger vårdnaden om barnen till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. En särskilt förordnad vårdnadshavare ska vara någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. I de fall föräldrarna eller en av dem har tillkännagett att de önskar en specifik vårdnadshavare till sina barn så ska denna person förordnas om det inte anses vara olämpligt, 6 kap. 10a 4st. § samt 10 kap. 7 §.

Vad som menas med "olämpligt" är i de fall barnet har nått en tillräcklig mognad och motsätter sig den personen föräldrarna önskat som vårdnadshavare. Det är barnets bästa som är utgångspunkten i beslutet om vårdnadshavare och barnets vilja väger därför in när barnet nått en viss mognad och ålder. En annan orsak till "olämplighet" kan vara i de fall förhållandena har ändrats sen föräldrarna uttryckte sin önskan och det i aktuellt läge skulle vara olämpligt att följa föräldrarnas önskemål.

Innebörden är att rätten ska beakta föräldrarnas önskan om vårdnadshavare, men är inte bunden av den

Testamente

Ni som föräldrar kan som sagt önska om vem som ska ta hand om era barn vid eran bortgång. Det finns inga formkrav för hur denna önskan ska uttryckas, dock måste det gå att bevisa efter föräldrarnas bortgång. En rekommendation är därmed att skriva in er önskan i era testamenten.

För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt krävs att det följer formkraven och upprättas på ett korrekt sätt. Formkraven regleras i 10 kap. ärvdabalken. Kortfattat ska handlingen vara skriftlig och bevittnad av två vittnen. Vidare finns regler om vem som får vara vittne vid testamentets undertecknande. Testamente kan upprättas på egen hand men vill ni säkerställa att det går korrekt till och blir tydligt rekommenderas att ni anlitar en jurist.

I frågan framgår att ni inte önskar att släktingar ska ta hand om barnen vid eran eventuella bortgång. Släktband kan ha betydelse i de fall barnen haft en nära relation till släktingarna men de har egentligen inte förtur till att bli vårdnadshavare. Rätten ska i första hand ta hänsyn till föräldrarnas önskemål om vårdnadshavare och ska i regel endast bortse från önskningarna om de personer som angetts anses vara olämpliga som vårdnadshavare.

Vänligen,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000