Kan man överlåta sitt sommarhus till sina barn redan nu, trots att man är gift och dessutom testamenterat om det?

2017-05-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi har särkullbarn och varsitt sommarhus som vi gjort till enskild egendom och testamente där resp barn ärver husen vid dödsfall. Kan jag redan nu överlåta /sälja mitt sommarhus till mina barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap 3 § ÄktB råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär att varje make får förfoga över sin egendom som denne vill. Att man är gifta förändrar inte det faktum att man fortfarande är den som äger sin egendom. Det är bara vid en eventuell skilsmässa eller ett dödsfall ägandeförhållandena förändras och makarna ska dela på giftorättsgodset, fram till dess har man inget anspråk på sin makes egendom.

Det finns vissa regler i 7 kap 5-8 §§ ÄktB om att man inte får sälja/skänka makarnas gemensamma bostad utan den andres samtycke. Dessa regler är dock inte aktuella i ert fall då det rör sig om sommarhus, samtycke krävs alltså inte. Det finns även vissa bestämmelser om att man inte får minska sitt giftorättsgods för nära inpå skilsmässan men i och med att era sommarhus utgör enskild egendom (och därmed inte är giftorättsgods) är inte heller dessa regler aktuella i detta fall.

Med andra ord är det fritt fram att skänka eller sälja sommarhusen till dina barn redan nu. Ifall du ger sommarhusen till dina barn som en gåva bör du ha i åtanke att detta räknas som ett förskott på arvet om du inte uttrycker något annat (6 kap 1 § ÄB). Detta innebär att de/det barnet/barnen som får sommarhuset kommer anses ha fått en så stor del av arvet som värdet på huset motsvarar i förskott vilket avräknas från deras arv. Ger du lika stor andel till samtliga av dina barn händer det dock inget i praktiken, då kommer de ändå bara få lika dela lika på resten av din kvarlåtenskap (lite beroende på vad ditt testamente säger).

Glöm inte att uppdatera ditt testamente så att det blir så korrekt och tydligt som möjligt, om du nu skulle överlåta huset. Detta underlättar för efterlevande då de slipper fundera på vem som ska få vad nu när huset redan överlåtits i förväg. Behöver du hjälp med upprättande av testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94587)