Kan man överlåta äganderätten genom äktenskapsförord?

2019-07-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Om det framgår i ett äktenskapsförord att en gemensam fastighet ska vara enskild egendom vid separation ej ej ingå i bodelning men det ej finns något gåvobrev registrerat på att man ger/gett sin andel av fastigheten till den andre parten - hur giltigt är innehållet äktenskapsförordet? Dvs hur giltigt är gåvan?Jag har uppfattat det som att ett gåvobrev MÅSTE finnas registrerat hos Skatteverket när det gäller fastighet för att "gåvan" ska vara giltig. Han påstår att äktenskapsförordet gäller och i det så får han hela huset som annars står 50/50 på oss båda. Måste inte jag skriva på ett gåvobrev för att det ska träda kraft? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

En egendom kan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. (Äktenskapsbalken 7 kap. 3§ ).

Avtalsfriheten är dock begränsad när det kommer till äktenskapsförord. Det kan nämligen endast användas för att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara dennes enskilde egendom. Äganderätten kan därmed inte överföras genom äktenskapsförord.

Då ni båda äger fastigheten kan alltså inte hela fastigheten tillfalla honom som enskild egendom. . Endast hans del (dvs 50% av fastigheten) kan skrivas som hans enskilda egendom, resten förblir giftorättsgods och ska ingå på din sida av bodelningen (om ni inte skriver ett äktenskapsförord och bestämmer att även din del ska vara enskild egendom)

För att en gåva av fastighet ska bli giltig så ska det skickas in till skatteverket och registreras. Har ni inte gjort det så föreligger inte gåva av fastighet, och därmed gäller inte äktenskapsförordet.

Det är alltså alldeles riktigt - som du skriver - att äktenskapsförordet inte gäller ifall ni båda äger fastigheten samt att gåvan inte blivit registrerad hos skatteverket.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92054)