Kan man överklaga en kommuns beslut?

2021-02-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har hamnat i en fullständigt kaotiskt situation pga beslut tagna av anställda i kommunens familjerätt! Pga deras beslut så är jag nu fullständig barskrapad och högt skulldsatt finansiellt. Men det värsta är att jag nu har en snart 12 årig dotter som har stora problem med sin skolgång, hög frånvaro och även depression och psykiska problem! Detta innebär ofta och mycket VAB, vilket gör min redan ansträngda finansiella situation ännu värre då min incomst reduseras med ytterligare över 20%!Jag har blivit tillsagt att det inte går att stämma en kommun/myndighet, men det kan väl inte vara så att folk som jobbar innom kommun och myndigheter ska kunna ta beslut som gynnar sig själva och missgynnar en medborgare till den grad att man är ruinerad? Det måste ju finnas någon rättvisa i samhället!Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om det går att överklaga ett beslut fattas av en kommun.

Familjerätten är en avdelning inom kommunen som bistår enskilda och andra myndigheter i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, faderskap och adoptioner. Insatserna från Familjerätten är inte belagda med några avgifter.

Överklagbara beslut

Huvudregeln inom kommunalrätten är att i princip alla beslut fattade av fullmäktige och nämnderna är överklagbara. Beslut fattade av bl.a. den beslutande församlingen och ett partsammansatt organ kan också överklagas (13 kap. 2 § kommunallagen). För att överklaga beslutet måste det göras skriftligen. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska sedan ges in till förvaltningsrätten (13 kap. 4 § kommunallagen).

För att kunna ha rätt till överklagande måste överklagandet ha kommit in inom rätt tid. Det ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs (13 kap. 5 § kommunallagen). I vissa fall finns det möjlighet att återställa försutten tid. Detta görs genom en ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen och för att få bifall måste sökanden kunna visa "laga förfall", dvs. en giltig ursäkt för sin underlåtenhet att iaktta den stadgade tidsfristen. Mer om återställande av försutten tid kan du läsa här.

Anmälan till JO

Man har också möjlighet att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) om man anser att ens själv eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet. Det kan dock inte innebära att rättelse av beslutet eftersom JO saknar befogenhet att överpröva och upphäva beslutet. Det innebär således endast en möjlighet att få ett erkännande av att man kanske behandlats felaktigt av en myndighet eller tjänsteman och att sanktioner kan riktas mot en eller flera enskilda befattningshavare. Mer om hur du kan anmäla till JO kan du läsa här.

Sammanfattning

Sammantaget kan det sägas att alla beslut som fattas av myndighet eller kommun kan i princip överklagas. Det finns självklart vissa undantag från denna huvudregel men även i sådant fall finns det möjlighet att få överklaga beslutet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?