kan man ombilda ekonomisk förening till bostadsrättsförening?

2021-08-20 i Föreningar
FRÅGA
Vi är en ek.för. med 46 medl. som äger en fastighet, där 46 tomter arrenderas ut till medlemmarna. Tax.värde ca 23 mill. enl Tax 2018. Tax 2021 er erhållen, men troligen ca 40 mill. Medlemmarna debiteras av föreningen, med "del av fast.skatt".Bankerna medger (inte längre) lån till arrende, "byggnad å ofri grund", som det heter. Alternativet är en styckning, och friköp, vilket är omständligt och dyrt, och svårt att sätta värde på resp. tomt, då läget (avståndet från vattnet) varierar.Finns det alternativ? Som t.ex. att ombilda den ekonomiska föreningen till en Bostadsrättsförening. Bostad i en brf kan man ju belåna, och skulle kunna vara ett alternativ, om det går?Till skillnad mot "vanliga" ombildningar, där fastighetsägaren säljer till en brf, och betalar reavinstskatt, så är det ju i vårt fall föreningen själv, som ombildar, och ingen försäljning sker, och då heller ingen skatt, eller......?Är det här alternativet för bra för att vara sant, eller......
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

jag uppfattar din fråga som att du önskar att konvertera er ekonomiska föreningen till en bostadsrättsförening i syfte av att kunna belåna de husen som står på den ekonomiska föreningens mark.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man kan konvertera en ekonomisk förening till bostadsrättsförening och vilka skattemässiga konsekvenser det kan medföra.

Din fråga regleras i inkomstskattelag (IL), bostadsrättsföreningslag (BFL), lag om ekonomisk förening (LEF).

Vad kännetecknar en bostadsrättförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (1 § BFL). Vidare är bostadsrättsföreningen konstruerade som så att det är bostadsrättsföreningen som äger själva husen (bostadsrätten). I ert fall äger ni idag marken men för att det ska bli en bostadsrättsförening måste ni även äga husen.

Det innebär att ni måste köpa loss bostäderna från era befintliga medlemmar och därefter ge dem nyttjanderätt till sina hus genom bostadsrätt. De befintliga medlemmarna har ingen skyldighet att sälja sina hus.

Mer precis hur den transaktionen kan struktureras ryms inte inom ramen för den här tjänsten.

kan man ombilda ekonomiska föreningar till bostadsrättsföreningar?

ja, det sker genom registrering till bolagsverket och skatteverket. Utöver det krävs även att de övrig kraven för bostadsrättsföreningar är uppfyllda såsom exempelvis kravet för ekonomisk plan (3 kap. 1 § BFL).

Vilka skattemässiga effekter kan uppstå?

Utifrån att ni köper loss bostäderna från era medlemmar är de primärt dem som drabbas av reavinstskatt för avyttring av kapitaltillgång. Tyvärr ger vi inte ut skatterådgivning utan hänvisar således till skatteverket.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96577)