Kan man ogiltigförklara ett gammalt styrelsebeslut?

Hej!

På årsstämman 2015 togs det i våran samfällighet beslut medelst röstning att vi skulle få ta ner ett träd på baksidan av vårat hus på samfällighetens mark. Fanns en liten osäkerhet om att trädet ev kanske står på vägföreningens mark och beslutet skrevs såhär; "Mötet godkände fällande av träd, under förutsättning att man kollar med vägföreningen först." Vi har nu själva tagit reda på att trädet står på samfällighetens mark. Vi meddelade styrelsen för ca 2 veckor sedan att vi därför nu tänker ta ner trädet, men det är ny styrelse och de säger nu nej, fast beslut är taget, med motivering:

- Det är ej juridiskt korrekt att ta upp ett förslag till beslut när man har oklara ägarförhållanden.

- Om styrelsen får inkomna motioner som kräver vidare utredning (tex vid fällande av träd) inför årsmöte,

bör dessa utredas innan beslut tas.

- Beslut av engångshändelse måste ha en tydlig giltighetstid. Då det i detta fall har gått 6 år från beslut så

har det enligt praxis gått för lång tid för att beslut fortfarande ska kunna anses giltigt.

Jag kan ju tillägga att någon tidsbegränsning för fällning inte nämns i beslutsprotokoll.

Är dessa punkter juridiskt giltiga för styrelsen att använda som motivering att ogiltigförklara beslutet? Och hur går en ogiltigförklaring till? Räcker det att styrelsen säger att det är ogiltigt eller sker det skriftligt på något sätt? Hur bör vi agera för att bestrida styrelsens försök att ogiltigförklara beslutet?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att er samfällighet fattat ett beslut för ett antal år sedan som ska verkställas men att någon nu menar att beslutet inte är juridiskt giltigt.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man fattar juridiskt bindande beslut inom en samfällighet samt hur man kan överklaga beslut som fattas av samfälligheten.

Din fråga regleras i lag om förvaltning av samfällighet (samfl) och föreningslagen (Föl).

Vad är ett "juridiskt bindande beslut"?

Inledningsvis kan sägas att hur föreningen fattar bindande beslut kan framgå av stadgarna (jfr 28 § fjärde punkten samfl) däremot är huvudregeln att det är majoritetsbeslut som gäller (38 § samfl). Om ett beslut fattas genom majoritet gäller beslutet tills vidare - dvs tills ett nytt stämmobeslut fattas.

Det finns inga formkrav för hur ett beslut ska se ut eller formuleras. Det innebär även att ni inte behöver behäfta era beslut med några tidsfrister för att de ska vara gällande.

Hur kan man överklaga ett beslut?

Ett beslut som fattas av stämman ska överklagas till mark- och miljödomstolen inom 4 veckor från det att beslutet fattades (53 § samfl). Det saknas alltså möjlighet att överklaga beslutet idag.

Hur bör ni agera?

Jag kan inte utefter det du tar upp i frågan svara på om ni har fattat ett giltigt beslut enligt samfällighetensstadga. Om så är fallet är beslutet inte överklagningsbart och den nya styrelsen kan inte "ogiltigförklara" beslutet. Om den nya styrelsen vägrar inrätta sig efter beslutet riskerar de att drabbas av skadeståndsskyldighet och kan bli avsatta.

Slutsats

Min bedömning är att den nya styrelsen invändningar inte kan göras gällande då ert beslut som tidigare fattats inte längre är överklagningsbart och ska gälla tills ett nytt beslut fattas av stämman.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon, fredag, (30/04 - 2021) klockan 12:30. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”