Kan man ogiltigförklara ett äktenskap enligt svensk rätt?

2019-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vem ska man kontakta och hur ogiltigförklarar jag mitt äktenskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns enligt svensk rätt bara två sätt att upplösa ett äktenskap. Antingen genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap 5 § ÄktB). Möjlighet till att ogiltigförklara ett äktenskap finns således inte i svensk rätt.

Vill bara en av makarna att äktenskapet ska upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap 2 § ÄktB). Detta gäller till exempel då en make inte yttrar sig över den andra makens ansökan om äktenskapsskillnad. Om makarna dock lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap 4 § ÄktB).

Äktenskapsmål är bland annat mål om äktenskapsskillnad (14 kap 1 § ÄktB). Äktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har sitt hemvist. Har ingen av dem hemvist i Sverige, tas målet upp av Stockholms tingsrätt (14 kap 3 § ÄktB). Vill båda makarna ha äktenskapsskillnad får de gemensamt ansöka om detta. Om det endast är en make som vill ha äktenskapsskillnad ska talan i äktenskapsmålet väckas genom en stämningsansökan (14 kap 4 § ÄktB).

Om det bara är du som vill skilja dig ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort där du eller din man har sitt hemvist och yrka på äktenskapsskillnad.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1045)
2021-05-08 Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad
2021-05-02 När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?
2021-04-30 Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes
2021-04-29 Blir byggnad på enskild egendom giftorättsgods?

Alla besvarade frågor (92198)