Kan man neka medlemskap i en ekonomisk förening om sökanden har planerat att avsätta styrelsen?

2019-02-10 i Föreningar
FRÅGA
Hej, kan man neka medlemskap och hävda särskilda skäl då sökande personen suttit med en minoritet av medlemmarna i hemlighet och planerat att avsätta styrelsen utan godtagbar anledning dvs deltagit i en illojal konspiration. Det gäller en ekonomisk förening.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Öppenhetsprincipen inom ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening är en öppen association och styrs av öppenhetsprincipen. Detta innebär att vem som helst ska få träda in och ut ur föreningen. Den ekonomiska föreningen är således skyldig att acceptera nya medlemmar (4 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar). Det är styrelsen som prövar en ansökan om att bli medlem, om inte annat framgår av föreningsstadgarna (4 kap. 3 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar).

När en ekonomisk förening kan vägra medlemskap i föreningen

Det finns begränsningar i öppenhetsprincipen. Föreningen har rätt att vägra medlemskap i följande tre fall (4 kap. 2 § lag om ekonomiska föreningar):

- Om sökanden varken kommer att delta i föreningens verksamhet eller bli en investerande medlem

- Om sökanden inte uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna, eller

- Om finns särskilda skäl att vägra medlemskapet

I lagens proposition talas det om att den sista vägransgrunden kan bli tillämplig t.ex. om ett ökat antal medlemmar skulle vara skadligt för föreningen eller om den sökande på goda grunder kan antas komma att motarbeta föreningens verksamhet. En vägran av medlemskap enligt den sista vägransgrunden bör endast kunna ske då det objektivt sett framstår som motiverat. Att sökanden i detta fall suttit tillsammans med medlemmar och planerat en avsättning av styrelsen anser jag inte vara ett motiverat skäl att vägra medlemskap.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (347)
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut
2019-04-28 Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?
2019-04-27 Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (69223)