Kan man med testamente undvika att en före detta make ärver ens kvarlåtenskap efter gemensamt barn?

2019-03-15 i Testamente
FRÅGA
Min svärson är skild och har en dotter. Om han dör och och dottern dör strax efter, t ex vid en olycka, ärver hans före detta fru tillgångarna. Detta vill han absolut inte.Kan han med ett testamente undvika detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter göra en kort sammanfattning.

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken.

Vem har rätt till arv?

Jag tolkar din fråga som att din svärson har en gemensam dotter med hans före detta fru. Du har rätt i att hela hans arv ska tillfalla dottern vid hans död (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om inget annat testamenterats tillfaller arvet sedan dotterns mamma vid dotterns eventuella död, förutsatt att dottern då inte har några egna barn (2 kap. 1 och 2 § ärvdabalken). Är dottern gift vid tidpunkten för sin död kommer även den efterlevande maken ärva innan hennes mamma och eventuella barn (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken).

Vad kan ni göra?

För att undvika att din svärsons före detta fru ska ärva efter deras gemensamma barn kan han göra ett så kallat testamentariskt efterarvsförordnande. Detta innebär att din svärson i testamentet skriver vad som ska hända med arvet efter att barnet avlidit (se om hur ett testamente ska upprättas i 10 kap. ärvdabalken). Han kan dock inte bestämma över dotterns laglott, vilken utgörs av hälften av den arvslott som tillfaller henne enligt lag (7 kap. 1 § ärvdabalken). Denna ärver dottern med full äganderätt, vilket innebär att din svärson inte kan påverka denna andel genom testamente eller liknande. Har hans dotter fyllt 18 år kan även hon, om hon skulle vilja, upprätta ett testamente och därmed undvika att hennes mamma ärver efter henne (9 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan din svärson med ett testamente undvika att hälften av hans arv tillfaller hans före detta fru. Den andra halvan, dotterns laglott, kan han dock inte bestämma över.

Behöver ni hjälp med hur detta bäst kan göras i ert fall rekommenderar jag att ni bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2185)
2019-07-20 Vår dotter led av flera psykiska sjukdomar och tog tunga mediciner vid tillfället då hon upprättade ett testamente. Kan testamentets giltighet därmed angripas?
2019-07-19 Är det juridiskt rätt att ett syskon får laglott och det andra får kvarlåtenskap?
2019-07-18 Måste det skrivas in kontonummer i testamente?
2019-07-18 Klander av testamente

Alla besvarade frågor (71226)