Kan man låta en medlem i en ekonomisk förening betala en högre insats än vad som krävs?

2021-05-19 i Föreningar
FRÅGA
Vi är en ekonomisk förening som äger marken / tomten som våra sommarstugor står. Vi har en lån på c a 10 milj.Vissa medlemmar vill betala en högre insats och där med få ner månadskostnaden för sin del och detta gagnar föreningen som har "mindre" lån att betala som gagnar samtliga medlemmar. Går detta genomföra ? och vad behöver göras i så fall ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning på frågan:

-Lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Kortfattat svar:

Ifall en eller flera medlemmar vill betala en högre insats så går detta bra så länge föreningens stadgar tillåter detta. En insats som är större än vad som krävs av en medlem kallas för en överinsats och det skall alltså framgå av era stadgar i vilken mån en överinsats är tillåten för att det skall vara okej. Om era stadgar inte har reglerat denna fråga behöver ni således ändra stadgarna innan ni kan tillåta en eller flera medlemmar att betala en överinsats.

Rättsutredning

Får en medlem betala en högre insats?

Om en medlem vill delta i föreningen med en större insats än vad som krävs så är det möjligt att låta medlemmen delta med en överinsats. En överinsats är en medlemsinsats som är större än den insats som medlemmen är skyldig att betala enligt stadgarna (10:1 EFL). Huruvida en medlem får delta i föreningen med en överinsats skall framgå av er förenings stadgar. Således är det inte tillåtet att låta vissa av medlemmarna betala en högre insats om era stadgar inte föreskriver att det är tillåtet med överinsatser (3:1 EFL).

Vad behöver föreningen göra för att detta skall vara möjligt?

För att en överinsats skall vara möjlig att delta med behöver ni som förening se till att det framgår av era stadgar i vilken utsträckning överinsatser är tillåtet. Således behöver ni ändra era stadgar om det inte redan är reglerat att överinsatser är tillåtna enligt de stadgar ni har i dagens läge. Om det redan framgår av era stadgar att det är tillåtet med överinsatser är det fritt fram att tillåta de medlemmar som vill att betala en större insats, så länge de följer de eventuelle regler ni infört angående detta i föreningens stadgar. En överinsats kommer dock att gynna hela föreningen, inte enbart de medlemmar som betalat överinsats, eftersom att ert lån sänks, precis som du skrivit i din frågeställning.

Hur kan ni ändra stadgarna?

-Ni behöver hålla en föreningsstämma för att ändra era stadgar, det är nämligen föreningsstämman som beslutar om ändring av stadgarna (3:3 EFL).

-För att besluta om att stadgarna skall ändras krävs det i vanliga fall att minst två tredjedelar av de röstande har röstat för att stadgarna skall ändras (6:35 EFL). Ifall ändringen av stadgarna innebär att en medlems skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att medlemmens rätt till vinst inskränks kräver att minst tre fjärdedelar av de röstande har röstat för beslutet (6:36 EFL). Det kan därav vara viktigt att tänka på när man formulerar ändringen av stadgarna som man vill göra, att inte formulera det som ett krav på en ökad insats, utan att det ges en möjlighet att betala en ökad insats om man vill. För så länge det enbart gäller en möjlighet till överinsats så bör det normala röstkravet på två tredjedelar gälla för att få igenom beslutet då det inte är ett krav om att betala högre insats.

-Om föreningsstämman beslutar att ändra stadgarna så behöver beslutet genast anmälas för registrering i föreningsregistret, ni får inte genomföra beslutet förrän ni har registrerat det (3:5 EFL).

-I vissa föreningar har det på grund av lag eller annan författning eller efter regeringens medgivande tagits in en bestämmelse enligt vilken en annan bestämmelse i stadgarna inte får ändras utan att regeringen har lämnat tillstånd till det. Om ni har en sådan bestämmelse så får inte heller den första bestämmelsen ändras utan regeringens tillstånd (3:8 EFL). Jag tvivlar dock starkt på att ni har en sådan bestämmelse som berör just denna fråga och eventuella ändringar av stadgarna som ni behöver göra för att göra en överinsats möjlig.

Hur påverkar detta medlemmarna?

Precis som du skrivit i din frågeställning så kommer detta att gynna hela föreningen om det får ned era lån. Jag vet dock inte om det är möjligt att se till så att det gynnar just de enskilda medlemmarna som betalar överinsatserna mer än någon annan medlem. Det är till stor del beroende av vad era stadgar säger om övriga eventuella avgifter etc. Om du vill ha en utredning kring huruvida det skulle vara möjligt att få en överinsats att gynna specifika medlemmar enbart så krävs sannolikt en djupare genomgång av allt material, inklusive era stadgar. Jag kan varmt rekommendera dig att att anlita en av våra duktiga jurister från vår byrå för ett sådant uppdrag om du önskar få en djupare utredning. Du är varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för att komma i kontakt med en av juristerna, samt få en offert på vad uppdraget kan komma att kosta föreningen.

Avslutande ord:

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig på elin.englund@lawline.se ifall följdfrågor dyker upp eller om jag har missuppfattat någonting i frågeställningen!

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97574)