Kan man kränka kollegors religionsfrihet genom att bära slöja på arbetsplatsen?

2019-04-16 i Trakasserier
FRÅGA
Hejsan! Jag arbetar i ett kök på en skola. Mina arbetskollegor säger att det råder religionsfrihet i Sverige och att jag inte får ha slöja på mig på jobbet, eftersom de anser att jag kränker andra människors rätt att vara fria från en religion. Vill även tillägga att mina arbetskollegor ofta påminner mig om detta. Min arbetsgivare verkar inte bry sig om detta, även fast jag har sagt det till den flera gånger. Mina kolleger säger också att det är ohygieniskt med slöja man arbetar i kök och att jag istället måste bära hårnät. Styrelsen har fått reda på detta men har inte gjort något åt det. Vi har blivit erbjudna att gå en utbildning via kommunen. Men min chef har då skrivit och sagt att jag inte vill gå kusen, detta utan att fråga mig. Får den göra såhär?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad religionsfriheten innebär och vad din arbetsgivare har för skyldighet att tillgodose din rätt till religionsfrihet.

Vad innebär religionsfrihet?

Inledningsvis vill jag konstatera att religionsfrihet är en mänsklig rättighet som är inskriven i den svenska grundlagen och innebär att alla individer har en frihet att ha och utöva sin religion. Denna rättighet innebär också att man har rätt att inte tro. Religionsfriheten innebär däremot inte att man har rätt att slippa se andra människors religionsutövning. Dina kollegor har alltså ingen rätt att "vara fria" från att se dig utöva din tro. Du kränker inte deras religionsfrihet genom att ha slöja på dig på jobbet.

Hygienregler i kök

När det gäller hygien säger lagstiftningen att när det är nödvändigt ska skyddande kläder bäras. Exakt hur dessa kläder ska se ut är inte angivet. Som huvudregel ska maten skyddas mot att hår hamnar i maten. Livsmedelsverket säger att maten ska skyddas mot hår genom hårskydd eller på annat sätt. Din slöja innebär knappast en risk för att hår ska hamna i maten, snarare bör den anses skydda mot att ditt hår hamnar i maten. Jag har alltså svårt att se att det skulle räknas som ohygieniskt att ha slöja när man arbetar i kök.

Arbetsgivarens ansvar

Dina kollegors uppförande mot dig skulle eventuellt kunna uppfattas som trakasserier då deras uppförande kränker din värdighet och har ett samband med din religion (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare i samband med arbetet anser sig ha blivit utsatt för trakasserier av en annan arbetstagare har en skyldighet att utreda detta och, om det behövs, vidta åtgärder som krävs för att förhindra trakasserier i framtiden (2 kap 3 § diskrimineringslagen). Det är tveksamt om den utbildning som har erbjudits kan anses räcka för att din chef ska anses ha gjort det som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier. Det är särskilt tveksamt då din chef i praktiken inte har gett dig möjlighet att delta i utbildningen.

Vad du kan göra nu

Om du upplever att din arbetsgivare inte tar dina upplevelser på allvar och inte tar sitt ansvar för att förhindra trakasserier på arbetsplatsen kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan om diskriminering. En anmälan kan leda till att en tillsynsutredning inleds. Du kan läsa mer om diskrimineringsombudsmannen här.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (58)
2019-09-12 Kan anmärkningar om språkkunskaper räknas som diskriminering?
2019-09-01 Får arbetsgivare neka personer med neuropsykiatriska funktionshinder arbete enbart på grund av diagnosen?
2019-07-15 Förbudet mot diskriminering på arbetsplatsen
2019-06-28 Vad har arbetsgivaren för skyldigheter i samband med sexuella trakasserier?

Alla besvarade frågor (72930)