FrågaFAMILJERÄTTBodelning05/06/2018

Kan man jämka en bodelning genom det förstärkta laglottsskyddet?

Förstärkt laglottsskydd.

Min far och hans fru gjorde än partiell bodelning under äktenskapet för att hon skulle

kunna ta över min fars del i huset utan gåvobrev. Fastigheten hade lån som frun skulle

överta enligt bodelningen. Men det sker aldrig. istället blir huset deras gemensamma boende

hennes enskilda egendom ihop med mängder av konton mm mm.

Är bodelningen ogiltig då? Min far bodde kvar i huset fram till sin död.

Kan man jämka en bodelning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan jämka en bodelning genom bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet när villkor i bodelningsavtalet inte har uppfyllts.

Det förstärkta laglottsskyddet som regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken riktar sig mot gåvor som är att likställa med ett testamente. En konsekvens av sådan gåva är att en bröstarvinge kan begära jämkning för att få ut sin laglott i det fall gåvan skulle kränka dennes laglott. Det framgår i bestämmelsen att man vid beräkningen av bröstarvinges laglott ska återbära värdet av gåvan till kvarlåtenskapen. Laglotten ska således beräknas såsom om gåvan aldrig givits vilket kan få till följd att resterande kvarlåtenskap inte räcker för att tillgodose bröstarvinges laglott om det rör sig om en stor gåva i förhållande till resterande kvarlåtenskap.

Kan en bodelning under bestående äktenskap anses som en gåva såsom i 7 kap. 4 § ärvdabalken? Bodelning under bestående äktenskap är en rättshandling som makar kan göra för att överföra egendom från den ena maken till den andra maken. I rättsfall NJA 1985 s. 414 uppkom frågan om bodelning under bestående äktenskap kan bli föremål för jämkning genom att jämställa det med gåva. I fallet hade en rad bodelningar under bestående äktenskap gjorts och de första åtgärder som hade vidtagits ansågs okej men de som hade skett därefter ansågs kunna röra sig om en gåva som kunde bli föremål för jämkning. Rättsfallet kan därför tolkas som att en serie bodelningar under äktenskap skulle kunna innebära att 7 kap. 4 § ärvdabalken blir tillämplig om det skett i syfte att ordna successionen. I regel ska dock makar kunna genomföra bodelning under äktenskap utan att det anses stå i strid med bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet. Att din far och hans fru har genomfört en bodelning under bestående äktenskap bör därför i regel inte kunna jämkas med hjälp av 7 kap. 4 § ärvdabalken.

Kan man på något vis förklara bodelningen som ogiltig på grund av att villkor i bodelningsavtalet inte har uppfyllts? Jag utgår från att formkraven för en bodelning under bestående äktenskap är uppfyllda och då anses den i regel i giltig. Eftersom en bodelning är ett avtal skulle man däremot kanske kunna argumentera för att avtalet ska förklaras ogiltigt med hjälp av avtalslagens ogiltighetsgrunder i lagens 3 kap. Man skulle eventuellt kunna argumentera för att avtalet är oskäligt i enlighet med 36 § avtalslagen. Om bodelningsavtalet skulle förklaras ogiltigt bör återgång av bodelning kunna ske. Att få bodelningsavtalet ogiltigförklarat är dock förmodligen inte så enkelt och jag skulle därför rekommendera att ta hjälp av en jurist för att se över möjligheterna för detta.

För ytterligare rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.

Vänlig hälsning,

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000