Kan man inskränka särkullbarns rätt till arv genom 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?

2017-03-24 i Särkullbarn
FRÅGA
Anna och Bertil är gifta. De har inga gemensamma barn. Bertil har två barn från ett tidigare äktenskap (särkullbarn). A har inga barn.Om Bertil avlider först har särkullbarnen rätt att få ut sin arvslott, dvs Bertils del av förmögenheten. Dock har dom rätt till minst hälften av arvslotten = laglotten.Anna och Bertil har tillsammans 100 000 på banken enligt bouppteckningen. Hälften är Annas och resterande 50 000 ärver barnen dela på (inget testamente finns).Men 90 000 av förmögenheten finns på ett konto som är Annas och hon åberopar Äktenskapsbalken kap 12 2 paragrafen och vill behålla sitt giftorättsgods. Det innebär att hon skulle få 90 000 och barnen bara 10 000 att dela på.Kan man verkligen göra så?Detta är ju ett sätt att göra särkullbarn mer eller mindre arvslösa och rimmar illa med Ärvdabalkens bestämmelser att skydda särkullbarnens rätt.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att Anna har 90000 kr som är hennes på ett konto som senare tas med i bodelningen, och att Bertil har 10000 kr som är hans och som tas med i bodelningen. Om så är fallet så stämmer det som du säger, att Anna kan begära att få behålla sitt giftorättsgods och Bertils arvingar får bara hans tillgångar utan en hälftendelning.

Om det istället är så att de faktiskt äger precis 50000 kr vardera, och pengarna bara råkar befinna sig på Annas konto, så kan hon inte använda 12 kap. 2 § i äktenskapsbalken för att få behålla alla tillgångar på kontot. Hon får bara behålla tillgångar som är hennes egna.

Om den här regeln rimmar illa med särkullbarnens rätt eller inte är en fråga om personlig åsikt. Men man ska inte glömma att om Anna hade varit ogift så hade hon haft rätt till sina 90000 kr, särkullbarnen har rätt att ärva Bertils tillgångar - inte hans frus.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1206)
2021-08-04 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-08-03 Särkullbarns rätt till laglott
2021-08-01 Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.
2021-07-31 Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

Alla besvarade frågor (94627)