FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga21/10/2021

Kan man ingå avtal med en omyndig person?

Hej, en vän till mig blev nyligen kontaktad på snapchat av en tjej som vill sälja sina använda strumpor till honom. Hon säger att hon är 18år men vad vi kunnat se baserat på hennes namn så kan hon vara 17.

Skulle det vara olagligt för honom att köpa hennes använda strumpor? (han är 26år).

Spelar det någon roll om hon är 17 och ännu inte fyllt 18? Det är alltså hon som tagit kontakt med honom och inte tvärtom.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är föräldrabalken (FB).

I 9 kap. 1 § FB anges att myndighetsåldern i Sverige är 18 år. Vidare framgår av den nyss nämnda lagparagrafen att en omyndig person genom egen aktivitet inte kan råda över sin egendom, ådra sig skulder eller andra förpliktelser, exempelvis genom att ingå avtal. Rätten att förvalta underårigs förmögenhet och företräda honom eller henne i andra angelägenheter tillkommer förmyndaren, vilket inte sällan brukar vara samma person som är vårdnadshavare.

Från ovanstående huvudregel finns dock undantag. Enligt 9 kap. 3 § 1 st. FB gäller att underårig kan rättshandla beträffande sådant som denne genom eget arbete förvärvat efter det han eller hon fyllt sexton år. Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe. Det förutsätter dock att förmyndaren lämnar sitt godkännande till tagandet av arbetet innan anställningsavtalet ingås. Detta innebär att om strumporna från början har införskaffats med pengar som tjejen har uppburit genom eget förvärvsarbete och med sin förmyndares samtycke blir köpet, dvs. avtalet, rättsligt giltigt och därmed bindande för båda parter. I lagtexten stadgas "Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe" och i förevarande fall kommer ju strumporna ha trätt i pengarnas (lönens) ställe.

Förmyndaren kan också alltid i efterhand godkänna den rättshandling som vidtagits av den omyndige. I grunden föreligger ingen bundenhet, ynglingen blir först bunden av sitt eget rättshandlande i samband med förmyndarens godkännande. Om något samtycke däremot inte erhålls ska prestationerna, alltså egendomen på vardera sidan, gå åter. Om egendomen inte kan återställas kan den omyndige istället bli skadeståndsskyldig, men endast under förutsättning att denne haft nytta av föremålet för det ogiltiga avtalet, 9 kap. 7 § 1 st. FB. Det ska vidare noteras att det inte finns något utrymme för god tro på det här området, vilket i klartext betyder att den som rättshandlar är skyldig att säkerställa att motparten har uppnått erforderlig ålder, dvs. 18 år.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga kan sägas att det kan vara civilrättsligt olagligt att köpa de aktuella strumporna. Samtidigt ska tilläggas att det reella värdet på ett par använda strumpor torde vara tämligen blygsamt och den enda egentliga konsekvens som följer av det här agerandet är att avtalet kan komma att ogiltigförklaras. Din kompis gärning är således inte straffsanktionerad, dvs. inte brottslig.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo