FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/11/2017

Kan man hindra att ett barnbarn ärver?

Vår son och vår dotter ärver oss. Men vi vill inte att sonens enda dotter skall få del i det han ärver efter oss. Hur gör man?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur arv fördelas finns i Ärvdabalken. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är möjligt att göra en bröstarvinges barn arvlös.

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott

Bröstarvingars rätt till att ärva och få sin laglott följer av 1:1 Äktenskapsbalken. Laglotten är hälften av arvslotten vilket följer av 7:1 Ärvdabalken. Detta gör att er son och dotter kommer att ärva av er när ni går bort och det som de ärver efter er kommer de att få med full äganderätt. Detta innebär att det blir deras egendom som de har rätt att förfoga över när de ärver efter er. När er son sedan går bort kommer alltså det om han ärvt av er att ingå i hans dödsbo vilket gör att hans dotter kommer ärva av honom.

Det finns dock möjligheter att inskränka arvsrätten genom testamente, och på så vis kan vissa barn gynnas framför andra. Ni skulle kunna reglera i ert tetsamente att ni inte vill att viss egendom eller pengar ska gå till er sons dotter. Men en bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten 7:1 Ärvdabalken. Detta innebär att möjligheterna att göra en bröstarvinge helt arvlös är begränsade på grund av skyddet för laglotten.

Men om ni gör ett testamente där ni skriver vad ni vill att pengarna ska användas till skulle ni kunna göra så att er sons dotter endast ärver upp till laglotten men inte utöver det av pengarna som hänförs till er. Detta gör att hon kan få en del av arvet men kan hindra henne från att få allt.

Vänligen,

Simon RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000