Kan man hindra att ett barnbarn ärver?

2017-11-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vår son och vår dotter ärver oss. Men vi vill inte att sonens enda dotter skall få del i det han ärver efter oss. Hur gör man?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur arv fördelas finns i Ärvdabalken. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är möjligt att göra en bröstarvinges barn arvlös.

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott

Bröstarvingars rätt till att ärva och få sin laglott följer av 1:1 Äktenskapsbalken. Laglotten är hälften av arvslotten vilket följer av 7:1 Ärvdabalken. Detta gör att er son och dotter kommer att ärva av er när ni går bort och det som de ärver efter er kommer de att få med full äganderätt. Detta innebär att det blir deras egendom som de har rätt att förfoga över när de ärver efter er. När er son sedan går bort kommer alltså det om han ärvt av er att ingå i hans dödsbo vilket gör att hans dotter kommer ärva av honom.

Det finns dock möjligheter att inskränka arvsrätten genom testamente, och på så vis kan vissa barn gynnas framför andra. Ni skulle kunna reglera i ert tetsamente att ni inte vill att viss egendom eller pengar ska gå till er sons dotter. Men en bröstarvinge har alltid rätt att få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten 7:1 Ärvdabalken. Detta innebär att möjligheterna att göra en bröstarvinge helt arvlös är begränsade på grund av skyddet för laglotten.

Men om ni gör ett testamente där ni skriver vad ni vill att pengarna ska användas till skulle ni kunna göra så att er sons dotter endast ärver upp till laglotten men inte utöver det av pengarna som hänförs till er. Detta gör att hon kan få en del av arvet men kan hindra henne från att få allt.

Vänligen,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97662)