Kan man ha flera testamenten?

2020-01-25 i Testamente
FRÅGA
Vi har ett testamente som avser enskild egendom kan vi skriva ett tilläggstestamente som avser saker vi glömt i det första testamentet och båda blir juridiskt bindande! eller måste testamentet skrivas om i sin helhet och bara ett testamente finns ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har flera testamenten upprättats kommer de tolkas tillsammans, förutsatt att de nyare inte innehåller en återkallelse av de äldre.

Testamentena kommer tolkas utifrån testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken). Skulle testamentena på någon punkt överlappa på ett motsägelsefullt vis, är det troligt att det senaste testamentet vinner företräde. Testatorn vilja tycks ju ha ändrats. Det finns vidare starka skäl för att anse att det äldre testamentet återkallats (10 kap. 5 § ärvdabalken). Motsäger sig testamentena bara på vissa punkter har Högsta Domstolen i flera fall valt att bara bortse från dessa punkter.

I det fallet du beskriver i din fråga borde det inte bli några problem. Reglerar testamentena olika delar av kvarlåtenskapen borde de inte riskera att säga emot varandra. Därför kan båda testamentena finnas och gälla tillsammans.

Ett tilläggstestamente behöver uppfylla samma krav som ett vanligt. Jag kan därför tycka att det är lika bra att skriva om det ursprungliga men med de förändringar ni vill ha. När det kommer till testamenten och kvarlåtenskap ges alltid tydlighet som råd. I den mån en arvstvist mellan arvingarna kan undvikas är det bra. De tenderar nämligen att kunna bli svåra och infekterade.

Sammanfattningsvis kan sägas att flera testamenten kan finnas och vara giltiga om de inte berör samma egendom. Jag ger er dock rådet att om ni vill göra förändringar att ni upprättar ett nytt testamente och förstör det gamla. Det innebär inte mycket mer arbete och kan det förhindra otydligheter är det väl värt det. Kan ni inte förstöra det gamla så kan ni skriva i det nya att ni återkallar alla tidigare testamenten.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll