Kan man göra vad man vill med egendom som man ärvt med villkor att den ska utgöra enskild egendom?

2021-07-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Hur stark är enskild egendom? Kan vederbörande som ärvt/köpt en gård göra vad han vill med gården trots att det står att det är enskild egendom?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om du får göra vad du vill med den gård som du har ärvt med villkor att den ska vara enskild egendom. Regler om enskild egendom finns i äktenskapsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Enskild egendom och egendom som trätt i dess ställe

Makars egendom kan utgöra antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda egendomstyperna är att enskild egendom är undantagen från en eventuell bodelning medan giftorättsgods ska ingå och delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makars egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enligt äktenskapsbalken utgörs enskild egendom, bland annat, av egendom som en make har erhållit genom testamente eller arv med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § 3 och 4 punkterna äktenskapsbalken). Därtill gäller att egendom som träder i enskild egendoms ställe, så kallat surrogat, även den utgör enskild egendom (7 kap. 2 § 6 punkten äktenskapsbalken). Sådan egendom kan exempelvis utgöras av pengar från försäljning av enskild egendom. Detta gäller dock endast så länge inget annat har föreskrivits genom den rättshandling som gjorde egendomen enskild. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att det uttryckligen står i ett testamente att egendom som trätt i den ärvda egendomens ställe inte ska vara enskild.

Att egendom är enskild innebär således endast att den inte kommer att ingå i en eventuell bodelning mellan de aktuella makarna. Det begränsar inte egendomsinnehavarens möjlighet att förfoga över egendomen i fråga. Observera dock att det finns vissa begränsningar att sälja eller pantsätta en fastighet som utgör makars gemensamma bostad, trots att den utgör enskild egendom (7 kap. 5 § äktenskapsbalken). Observera vidare att det är möjligt att i ett testamente eller gåvobrev uppställa villkor att den aktuella egendomen inte kan överlåtas av mottagaren, så kallat överlåtelseförbud. Ett sådant begränsar således möjligheten att överlåta egendomen vidare.

Vad som gäller i ditt fall

I ditt fall innebär detta att du borde kunna göra vad du vill med gården som du har ärvt (med villkoret att den ska vara din enskilda), i den mån den inte omfattas av ett överlåtelseförbud.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Frågor rörande enskild egendom och surrogat kan vara komplicerade och i den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95801)