FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente20/12/2019

Kan man göra tillägg till ett testamente?

En barnlös änkling har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till medicinsk forskning i ett befintligt testamente.

Han vill nu lägga till ett personligt legat till en vän.

Måste legatet skrivas på ett särskilt dokument, eller kan det läggas till på testamentet?

Någon speciell rubrik ; eller räcker det med "Legat" eller "Legat som tillägg till testamenteav av den........"?

Legatet skall väl dateras o bevittnas på samma sätt som testamentet?

PS Tack för hjälp med mitt eget testamente för några år sedan!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamenten finns i ärvdabalken (ÄB).

Det går bra att göra ändringar i eller tillägg till testamentet (10 kap. 6 § ÄB). Ett sådant tillägg måste dock uppfylla formkraven för att upprätta ett testamente. Det ska alltså göras skriftligen och bevittnas av två vittnen, samt ska både testatorn och vittnena underteckna testamentet (10 kap. 1 § ÄB).

I övrigt finns det inget krav för hur man formulerar ett testamente. Det är ju dock självklart alltid att föredra att det är så tydligt som möjligt. Detta för att det inte ska uppstå problem vid tolkningen, då testatorn inte längre är i livet och kan förklara sin vilja.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?