Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?

2020-11-30 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag är svensk medborgare men bor permanent i Spanien. Har en dotter i Sverige, hon och jag är svenska medborgare. Har inte haft kontakt med henne på över 20 år. Enligt vilken lag som kommer att beviljas henne arvsrätt? eller laglott? Svenskt eller spanskt? Jag vill inte att hon ska ärva mig. Jag har inga fler barn. Jag förstår att laglott tillhör henne, men som sagt jag vill göra henne arvlös.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är svårt att ge ett bestämt svar på din fråga då jag hade behövt mer information om exempelvis hur stor anknytning du har till Sverige. Jag har dock tolkat din fråga på följande sätt:

Spansk eller svensk rätt?

En bestämmelse som reglerar din fråga är artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012. I bestämmelsens första punkt föreskrivs att den lag som tillämpas vid arvsskifte är den lag i landet där den avlidne hade sin hemvist, vid bortgången. Med hemvist menas den ort där du bor. Undantag framgår dock i andra punkten. Om den avlidne uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land ska den andra statens regler tillämpas vid arv, det vill säga Sveriges.

Med anledning av den information du uppgett så tolkar jag det som att du inte har särskilt mycket anknytning till Sverige. Således ska spanska lagen tillämpas och svaret blir alltså helt beroende på hur den spanska lagstiftningen ser ut. Men, om du har närmare anknytning till Sverige gäller följande:

Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) är tillämplig lag på din fråga.

Först och främst är det inte möjligt att göra din dotter arvslös enligt svensk rätt. Din dotter är bröstarvinge enligt 2 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingen har rätt till sin laglott, vilken enligt 7 kap. 1 § ÄB är hälften av arvslotten. Om du exempelvis efterlämnar dig 100 000 kr kan du alltså inte testamentera bort mer än 50 000 kr (om vi förutsätter att du bara har ett barn). Du har dock en möjlighet att reducera hennes arv så mycket som möjligt, likt mitt exempel ovan. Detta kan göras genom att du skriver ett testamente om att hon inte ska få något mer än hennes arvslott, och exempelvis istället testamenterar större delen av din egendom till någon annan. För att hon ska ha rätt till laglotten behöver hon dock klandra testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Om detta inte görs inom sex månader, har din dotter ingen rätt till sin laglott enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB.

Testamente

För att testamentet ska vara giltigt krävs att formkraven är uppfyllda. Du ska vara arton år enligt 9 kap. 1 § ÄB. Testamentet ska vara skriftligt och upprättat och undertecknat av dig, två vittnen ska närvara enligt 10 kap. 1 § ÄB. Vidare ska vittnena inte vara under 15 år, ni får inte vara släkt enligt 10 kap. 4 § ÄB och slutligen måste ditt testamente vara upprättat med egen fri vilja, vilket framgår av 13 kap. 2-3 §§ ÄB.

Rekommendationer

Då det kan vara krångligt att upprätta ett giltigt testamente råder jag dig att boka tid hos en av våra jurister på Lawline. Skriva ett testamente kan alltid vara bra inför ett arvsskifte. Då spansk lag dock kan aktualiseras i ditt fall kan det vara bra att undersöka hur den spanska regleringen ser ut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Emil Wellander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (823)
2021-04-20 Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?
2021-04-07 Kan bröstarvinges barn ärva hela kvarlåtenskapen genom testamente

Alla besvarade frågor (91388)