FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente23/06/2020

Kan man göra sin dotter arvslös?

Min vuxna dotter ville och ansökte om att bli adopterad. Men personen som skulle adoptera henne ångrade sej.

Min fråga är: Kan jag göra så att hon blir arvslös? Eftersom hon själv valt att bli adopterad och valt att inte ingå i familjen längre.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att någon adoption inte har genomförts, och att din dotter därmed fortfarande är din dotter juridiskt.

Bröstarvingars arvsrätt

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna ska dela lika på arvet. Den del som då tillfaller varje bröstarvinge utgör dennes arvslott.

Möjlighet att upprätta testamente

Den som fyllt 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). I ett testamente kan man ange precis hur man vill att kvarlåtenskapen ska fördelas. Att komma ihåg är dock att bröstarvingar alltid har rätt till det som kallas laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om ett testamente inskränker en bröstarvinges rätt till laglott har bröstarvingen rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Denna rätt för bröstarvingar går inte att skriva bort. Om bröstarvingen inte väljer att jämka testamentet ska testamentet respekteras trots att laglotten kränks.

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är du välkommen att boka en tid här.

Slutsats

Det är alltså möjligt för dig att upprätta ett där du fördelar kvarlåtenskapen. Du kan då välja att skriva att din dotter endast ska få sin laglott, och fördela resterande egendom på annat sätt. Det är självklart även möjligt att utelämna din dotter ur testamentet. Dock ska du då vara medveten om att hon har rätt att jämka det för att få ut sin laglott.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?