Kan man göra särkullbarn arvlös genom att skriva över sin egendom på sin sambo?

Kan man göra särkullbarn arvlösa genom att skriva över "allt" man äger på sin sambo?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om man kan göra ett särkullbarn arvlös om man skriver över all sin egendom på sin sambo, alltså t ex om din sambo har barn sedan tidigare och nu skriver över all sin egendom på dig för att särkullbarnet inte ska erhålla någon egendom vid förälderns bortgång.

Vad har särkullbarn för arvsrätt?
Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken gäller att närmaste arvingar, alltså bröstarvingar, är de som i första hand ärver sina föräldrar. Arvlåtares barn har således lika rätt till arvet. I och med att endast den ena är förälder till arvtagaren så har denne rätt att få ut sin laglott direkt efter förälderns bortgång.
Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken så har en bröstarvinge (i detta fall särkullbarnet) alltid rätt till hälften av arvslotten efter den biologiska förälderns bortgång, och det är också detta som utgör särkullbarnets laglott.

Kan man skriva över egendom för att utesluta särkullbarnet från att ta del av arvet?
Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott, och det går därmed inte utesluta särkullbarnet från arvsfördelningen. Skriver man över egendomen på sin sambo för att det inte ska finnas någon egendom att ärva så träder det förstärkta laglottsskyddet in, enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Detta inträder om arvlåtaren under sin livstid givit bort egendom under de omständigheter att gåvan till syftet är att likställa med ett testamente. Påföljden av detta blir att det som mottagit gåvan blir betalningsskyldig gentemot särkullbarnet, om den kvarstående egendomen efter föräldern inte täcker bröstarvingens laglott.

Sammanfattningsvis
Det går inte att utesluta ett särkullbarn från att ta del av sin laglott, då den har rätt till hälften av sin arvslott som tillkommer efter bortgång av förälder.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia HallbergRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning