FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/04/2020

Kan man göra enskilt egendom genom arv till giftorättsgods?

En stuga är ärvd av två bröder från sin mamma som enskild egendom.

Nu vill den ena brodern upphäva det och ge sin fru halva sin del. Hur gör man?

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande enskild egendom och giftorättsgods finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag tolkar din fråga som så att du äger en stuga på 50% som du fått i arv och som är din enskilda egendom. Men som du nu vill dela med din fru och därför göra det till giftorättsgods istället.

Enskild egendom till giftorättsgods?

En makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom testamente som är villkorat att det ska vara enskilt arvtagarens är enskild egendom (7 kap 2 § 3 p. ÄktB). Det förtydligas även att det som maken ärvt genom den legala arvsordningen efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).

Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.

Hur du ska gå tillväga

Den möjlighet som finns är att du ger bort fastigheten i gåva till din make och således utgör en del av dennes giftorättsgods som sedan vid eventuell bodelning tas upp och kan delas lika på. För att en gåva ska vara bindande mellan makar och dess borgenärer måste gåvan registreras (8 kap. 1 § ÄktB). Detta görs hos Skatteverket enligt 16 kap. ÄktB.

Lycka till!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”