Kan man göra en bröstarvinge arvslös genom att skänka bort alla tillgångar?

Hej.

Jag har sagt upp bekantskapen med mina föräldrar. Jag är enda barnet. Har hört genom mina barn, att föräldrarna ska göra mig arvslös, genom att skänka bort allt dom har och äger. Är det möjligt? Vad kan jag göra? Dom är fortfarande vid sina sinnes fulla bruk. Kan man göra sin bröstarvinge arvslös?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln i svensk rätt är att en bröstarvinge inte kan göras arvslös. En bröstarvinge har nämligen enligt lag alltid rätt till den s.k. laglotten som utgör hälften av den kvarlåtenskap som föräldrarna efterlämnar (7 kap. 1 § ÄB). En förälder kan alltså inte testamentera bort sin egendom och göra en bröstarvinge arvslös (7 kap. 3 § ÄB). Vidare finns det ett förstärkt laglottsskydd i det fall föräldrarna försöker kringgå laglotten genom att skänka bort alla sina tillgångar och på så sätt göra bröstarvingen arvslös (7 kap. 4 § första stycket ÄB).

Det förstärkta laglottsskyddet

För att det förstärkta laglottsskyddet ska träda in krävs det att gåvan är att likställa med ett testamente – detta uppfylls för två typer av gåvor: dödsbäddsgåvor och icke-betungande gåvor. Dödsbäddgåvor är, som framgår av namnet, gåvor som givaren har gett på sin dödsbädd eller när givaren trodde sig vara nära döden. Med icke-betungande gåvor menas gåvor som egentligen inte medför någon förändring förrän givaren avlider – detta kan vara att man har gett bort en bostad men förbehåller sig rätten att få bo kvar tills man avlider.

Om dina föräldrar ger bort allt dem äger genom en gåva som faller in under det förstärkta laglottsskyddet, så kan du som bröstarvingen vid dina föräldrar död kräva tillbaka en del av gåvorna – förutsättningen är att de ska ha kränkt din rätt till laglott. Om du vill göra dina rätt gällande mot de som har mottagit gåvorna ska en sådan talan väckas inom ett år från bouppteckningen för dina föräldrar avslutades (7 kap. 4 § andra stycket ÄB). Här kan gåvan antingen återgivas eller om det ej är möjligt, ersättning utges för gåvans värde. Observera att du här endast kan endast kräva tillbaka den del som kränker din laglott – d.v.s. att du kan endast få tillbaka hälften av din arvslott.

Om gåvorna inte faller in under det förstärkta laglottsskyddet eller inte testamentera bort, så kan du som bröstarvinge tyvärr inte göra något åt detta. Föräldrarna har i så fall rätt att ge bort sina tillgångar utan några begränsningar.

För att sammanfatta så kan en eller flera föräldrar under sitt liv leva upp alla sina tillgångar utan några som helst begränsningar eller ge bort dem – med en begränsning för gåvor som faller in under det förstärkta laglottsskyddet. Vidare kan en förälder inte göra en bröstarvinge arvslös genom ett testamente heller. Om gåvorna som gets bort inte faller in under det förstärkta lagskyddet, så har föräldrarna all rätt att ge bort sina tillgångar utan begränsningar med resultatet att det inte finns några tillgångar kvar att fördela vid deras död.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”