FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/10/2019

Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?

Hej! Jag och min exman skildes för ett år sedan, kan man göra en bodelning efter så lång tid? Mvh

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.


Det saknas en uttrycklig tidsbegränsning för rätten till bodelning

Det finns ingen tidsbegränsning i lag för hur lång tid efter en skilsmässa som det går att göra en bodelning. Däremot finns det vägledande domar som ger en fingervisning om när det anses ha gått för lång tid innan en bodelning har begärts. I de domarna har det handlat om mycket längre tidsperioder än i ditt fall.

Till exempel godkände Högsta domstolen en gång att en bodelning gjordes tio år efter att paret i fråga hade skilt sig (rättsfallet NJA 2009 s. 437). I ett annat fall bestämde en hovrätt dock att det ansågs ha gått för lång tid när en av de före detta makarna begärde bodelning efter sju år (rättsfallet RH 2003:41).

Varje fall är alltså unikt, men med tanke på att det bara har gått ett år sedan er skilsmässa så tror jag inte att det finns några hinder för att ni gör en bodelning. Svaret på din fråga är därför ja – du och din exman bör kunna göra en bodelning, trots att det har gått ett år sedan ni skilde er.


Ni behöver inte bodela saker som ni har köpt sedan skilsmässan

Det är bara är sådant som ni ägde den dag då er skilsmässoansökan kom in till tingsrätten som ska ingå i er bodelning (9 kap. 2 § första stycket ÄktB). Ni behöver alltså inte bodela sådant som ni har köpt på varsitt håll sedan ni skilde er.

Däremot kan ni välja att sådan egendom ska ingå i bodelningen, om ni är överens om det. Utgångspunkten är att ni själva bestämmer över hur just er bodelning ska gå till (9 kap. 5 § första meningen ÄktB).

Ni kan ansöka om en bodelningsförrättare om ni inte skulle kommer överens om bodelningen (17 kap. 1 § första stycket ÄktB).


Sammanfattning

Du och din exman bör kunna göra en bodelning, även om det har gått ett år sedan ni skilde er. Det beror främst på att det inte finns någon formell tidsbegränsning för rätten till bodelning vid skilsmässa. Relevanta vägledande domar talar också för att det inte bör vara problematiskt att bodela i efterhand, så länge det rör sig om en så pass kort tid som i ert fall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000