Kan man göra bröstarvingar arvlösa genom att skriva testamente om orubbat bo?

2019-12-02 i Testamente
FRÅGA
Ett par med barn från tidigare förhållande har ett eget testamente med "orubbat bo". Ena parten kommer snart gåbort. Hur ser det ut då, kommer hennes barn få något arv då? Eller kan maken göra vad han vill och de blir arvslösa, det finns en del pengar att ärva.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller särkullbarns rätt till arv och möjligheten att testamentera om att den efterlevande maken ska sitta i orubbat bo, vilket finns reglerat i ärvdabalken (ÄB). Det korta svaret är att bröstarvingar (barn/särkullbarn) enligt lag inte kan lämnas arvlösa.

Särkullbarnens rätt till arv

Jag uppfattar det som att barnen du refererar till är kvinnans barn enbart, vilket gör dem till särkullbarn, samt att det är kvinnan som snart kommer att gå bort. Barn har rätt att få ut laglotten, alltså hälften av arvslotten, efter föräldrarnas bortgång, (7 kap. 1 § ÄB samt 2 kap. 1 § ÄB). Trots detta har make företrädesrätt till arvet före gemensamma barn. Särkullbarn har dock alltid rätt att få ut sitt arv direkt när dennes förälder gått bort, (3 kap. 1 § ÄB).

Innebörden av orubbat bo

"Orubbat bo" betyder att efterlevande make får hela arvet efter maken. För att vara säker på att man kan sitta i orubbat bo måste testamenterarna vara gifta utan barn eller gifta med gemensamma barn. Gemensamma barn får som tidigare skrivit vänta med att få sitt arv tills både makar har gått bort. Om det finns särkullbarn har denne alltså rätt till sin laglott direkt. I det fallet du beskriver innebär det att den efterlevande maken enbart kan få hela arvet om särkullbarnen inte påkallar jämkning av testamentet för att få ut sin berättigade laglott. Detta sker genom att särkullbarnen ger sitt anspråk tillkänna inför testamentstagaren eller genom att väcka talan. Detta måste ske inom 6 månader från delgivningen av testamentet, (7 kap. 3 § ÄB).

Konsekvenser av att inte jämka testamente om orubbat bo

Jämkar särkullbarnen inte testamentet om orubbat bo får de istället sitt arv som ett efterarv efter att den efterlevande maken gått bort, (3 kap. 9 § ÄB). Den del av arvet den efterlevande maken får som är särkullbarnens efterarvrätt ärver den efterlevande maken endast med fri förfoganderätt. Detta innebär ett skydd mot att den efterlevande maken testamenterar eller ger bort en väsentlig del av sin egendom i gåva till någon annan, däremot ger det inget skydd mot att den efterlevande maken själv kan spendera pengarna på exempelvis resor eller liknande nöjen, (3 kap. 3 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2418)
2020-04-02 Kan jag förordna om särskild förvaltning i mitt testamente?
2020-04-01 Får en syster till en testamentstagare vara vittne i testamente?
2020-03-31 Hur fördelas ett arv mellan två bröstarvingar och en testamentestagare?
2020-03-31 Testamente över gränser (Sverige och Norge).

Alla besvarade frågor (78661)