Kan man genom testamente se till att make ärver före särkullbarn och att särkullbarnen får ärva vid makes bortgång?

2019-03-07 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är gift. Min man har inga barn sedan tidigare och vi har inga gemensamt. Jag har ett barn från tidigare äktenskap. Min man och jag har en fastighet vi äger tillsammans. Fråga 1) Om jag dör så ärver väl min make 50% och mitt barn 50% av kvarlåtenskapen om vi inte skrivit ett testamente? Men... jag och min make vill att min make ärver 100% och att min son sedan ärver 100% då min make dör. Eller om min son dör före oss att mina barnbarn ärver 100%. Visst kan vi skriva ett testamente med detta? Fråga 2) Om min make dör före mig så ärver väl jag 100% av våra tillgångar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Fråga 1 – Hur kan ni på bästa sätt lösa framtida arv?

Jag uppfattar din första fråga som att du undrar hur ni bäst kan gå tillväga för att din make ska ärva alla dina tillgångar om du går bort före honom samt att ni vill se till att din son eller eventuellt dina barnbarn ska ärva din makes alla tillgångar när han sedan dör.

Fördelning av arv utan att testamente skrivits

Till att börja med kan sägas att frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten vid arv är att den som är närmast i släktskap ärver först, i ditt fall är det alltså din son (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom din son inte är din och din nuvarande makes gemensamma barn kommer din son att ärva alla dina tillgångar när du dör om han inte väljer att avstå från sitt arv till förmån för din nuvarande make (3 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 9 § ÄB). Det är alltså inte så att din man automatiskt ärver hälften och din son hälften om du låter bli att skriva ett testamente.

Fördelning av arv om testamente skrivs

Genom att skriva ett testamente kan du själv avgöra vem du vill att dina tillgångar ska gå till. Det finns dock vissa begränsningar i lag. Din son har nämligen en laglig rätt att få ut sin laglott vid din bortgång. Laglotten motsvarar i ditt fall hälften av dina tillgångar. I ditt testamente skulle du kunna skriva att din önskan är att din make ska ärva alla dina tillgångar och om din son inte kommer med några invändningar mot det så kommer det att bli så. Om din son däremot vill få ut sin laglott vid din bortgång har han rätt till det (7 kap. 3 § ÄB).

Efter din makes bortgång

Din make har inga barn som har någon legal rätt till hans tillgångar. Han kan därför fritt testamentera alla sina tillgångar till din son. Det kan vara lämpligt att skriva att tillgångarna i första hand ska gå till dig om du är vid liv och i andra hand till din son. Det är även möjligt att skriva att om både du och din son inte är vid liv så ska arvet tillfalla dina barnbarn.

Fråga 2 – Ärver du allt om din make dör först?

Det stämmer som du säger att om din make dör först så skulle du ärva alla hans tillgångar om han inte skrivit ett testamente som säger något annat.

Allmänt råd

Mitt råd till er skulle nog vara att du pratar med din son för att höra hur han ser på det hela och tar det vidare därifrån.

Hoppas mitt svar kan vara till någon hjälp.

Greta Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72173)