Kan man gallra en anmärkning i belastningsregistret i förtid?

2016-11-08 i Påföljder
FRÅGA
Kan man bli gallrad från registret trots att tiden för gallring inte gått ännu? Jag har 1 &3 månader kvar innan min gallring och får nu inte anställning som Tim vikarie pga av detta
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sådan gallring som avses i Lag (1998:620) om belastningsregister kan bara utföras om den ordinarie tiden för anmärkningen gått ut eller om en överrätt frikänt den åtalade eller undanröjt eller omvandlat strafföreläggandet, en åklagare återkallat sin åtalsunderlåtelse eller straffvarning, ett kontaktförbud lyfts eller om den som är angiven i belastningsregistret avlidit. Detta framgår av 16 - 18 §§.

Det framgår inte av din fråga varför du har en anmärkning i registret, men om du inte uppfyller något av ovannämnda rekvisit, går det inte att få en anmärkning i belastningsregistret borttagen i förtid. Inget undantag görs tyvärr för att du missar en anställning pågrund av din anmärkning.

Hoppas du fått svar på din fråga, även om det inte var svaret du önskade.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1347)
2020-10-25 Vad krävs för att fotboja?
2020-10-25 straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år
2020-10-24 Vad krävs för att få fotboja istället för fängelse?
2020-10-24 Vad innebär gallring av uppgifter i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (85393)