Kan man frångå regeln om hälftendelning vid skilsmässa efter kortare äktenskap?

2018-10-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejJag och min man har varit tillsammans i 9 år. Jag köpte en lägenhet och han bodde då hos mig med co adress 1 år sen flyttade han sin adress till sin syster för han åkte in i fängelse och sen när han muckade flyttade han in till mig och då blev han folkbokförd 2015 och vi blev då sambo på riktigt tycker jag sen gifte vi oss 2017 och nu 2018 vill han skiljas. Har han då rätt till halva lägenheten som då är bostadsrätt och jag står på lägenheten och lånet. Han blev ju inte folkbokförd här förrän 2015. Bara för man är tillsammans kan man väl inte sen kräva 50 procent på en bostad när man har adressen någon annanstans för vi har bara varit gifta ett år och då sambo i 2 år då han blev folkbokförd för innan dess har han ju suttit inne och då flyttade han sin adress till sin syster. Finns det inte något som gäller när man bara varit gifta 1 år utan han kan få hälften av bostaden ändå när han inte har varit folkbokförd förrän 2015 och första året var co adress och sen adress någon annanstans för det känns som att det var planerat att bara vara gift 1 år för då får man hälften för är vi bara sambo kan han inte få något av bostaden.Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om hur en skilsmässa går till finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I vissa fall finns det möjlighet att begära jämkning vilket innebär att man i vissa fall kan avvika från en hälftendelning av giftorättsgodset.

Det ska göra en bodelning vid skilsmässa

När ett äktenskap upplöses genom t.ex. en skilsmässa ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelning ska först era andelar i boet beräknas och vardera makes skulder ska avräknas från dennes giftorättsgods (11 kap. 1-2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulderna, ska läggas samman och värdet ska delas mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär som huvudregel att din man har rätt till hälften av allt ert giftorättsgods, även bostaden.

Det finns i vissa fall möjlighet till jämkning

Om resultatet av en hälftendelning av giftorättsgodset anses oskälig kan man i vissa fall avvika från reglerna så att den ene maken får behålla mer av sin egendom (12 kap. 1 § ÄktB). Vid bedömning av om uppdelningen ska anses oskälig tar man hänsyn till om äktenskapet varit kortvarigt. Enligt praxis räknas ett äktenskap som kortvarigt om det varat kortare än fem år. I femårsgränsen räknas även in tidigare sammanboende (jfr NJA 1988 s. 467). Att delning enligt huvudreglerna kan vara som mest oskälig vid korta äktenskap beror på att makarna normalt inte hunnit nå någon högre grad av ekonomisk gemenskap. Att den ena maken fört in egendom till stort värde i boet är sådant som normalt sett räknas som ett exempel på jämkningsanledning i kortvariga äktenskap, men inte i längre sådana.

I ditt fall går det att argumentera för att jämkning ska ske då äktenskapet (inkluderande sammanboende) klart understiger fem år. Dessvärre kan jag inte ge ett klarare besked än ovan, det måste göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet, vilket är vad domstolen kommer att göra vid en eventuell tvist.

Mitt råd till dig är att du omgående vänder dig till en jurist för vidare rådgivning. En jurist kan titta närmre på ditt fall och se om det finns skäl att åberopa jämkning i bodelningen. Juristen kan även företräda dig om det blir en tvist med din exman om bodelningen. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du anlitar någon av våra erfarna jurister hos Lawline. Du kan boka tid på vår hemsida och vi erbjuder möten dels i våra lokaler, men även per e-post, telefon och Skype. Det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,
Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (732)
2019-03-18 Delar man 50/50 på skulder vid skilsmässa?
2019-03-17 Ingår huset i skilsmässan?
2019-03-15 Make kan få behålla mer av sitt giftorättsgods vid en bodelning genom jämkning enligt 12:1 ÄktB
2019-03-11 Hur köper jag ut min fru ur huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (66938)