Kan man förlora sin rätt att kräva bodelning?

2017-12-30 i Bodelning
FRÅGA
Min fru sedan 10 år hade ett tidigare äktenskap för ca 13-14 år sedan. När dom skiljde sig gjordes ingen bodelning. Vad gäller nu. Kan han komma och kräva något ifrån oss. Vi har försökt att få honom att skriva på papper gällande detta men han skriver inte på något. Vad skall man göra nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När två makar skiljer sig ska i regel en bodelning genomföras, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Om ingen av makarna kräver en bodelning är det dock fullt möjligt att en bodelning aldrig görs. I lagtexten finns ingen uttalad tidsfrist för när en make inte längre har rätt att kräva en bodelning. Din frus ex-make kan alltså komma att kräva en bodelning om han vill. Dock har man enligt praxis ansetts kunna förlora sin rätt till bodelning genom långvarig passivitet. Om den make som efter en längre tid vill få till stånd en bodelning saknar en rimlig förklaring till sitt dröjsmål riskerar denne att ha förlorat sin rätt att kräva bodelning. Det går inte att dra några säkra slutsatser kring hur många år som utgör för långt dröjsmål men i rättsfallet RH 2003:41 var det försent att begära bodelning efter sju år. 13-14 år sedan skilsmässan är en lång tid och utan en bra förklaring till varför ex-maken inte krävt en bodelning under dessa år kan det blir svårt för honom att få igenom ett krav på bodelning.

Fram tills att ex-maken eventuellt ber om att en bodelning ska genomföras finns det inte särskilt mycket du och din fru kan göra. Men om det skulle vara så att ex-maken ber om en bodelning borde din fru ha goda möjligheter att motsätta sig detta med hänvisning till att det gått så pass lång tid sedan deras skilsmässa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?