Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?

Vid skilsmässa med barn under 16 år som båda är vårdnadshavare till så måste det alltid gå 6 månader i betänketid. Kan paret som vill skiljas genom advokat förkorta denna betänketid om de är överens om beslutet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsskillnad finns stadgade i äktenskapsbalken (ÄktB).

När ska äktenskapsskillnad föregås av betänketid?

Äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om båda makarna begär det, om endast en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad eller om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som maken har vårdnaden om (5 kap. 1-2 § ÄktB).

Kan betänketiden förkortas?

Betänketiden kan inte förkortas även om makarna är överens om att skiljas om någon av dem bor med ett barn som är under 16 år som denne även har vårdnaden om. Kravet på betänketid har av lagstiftaren motiverats av att barnets intresse kräver att risken för förhastade skilsmässor så långt som möjligt undviks (se vidare prop. 1973:32 s. 111).

Betänketiden vid äktenskapsskillnad kan inte förkortas varken genom advokat eller om makarna är överens om beslutet när någon av makarna varaktigt bor med barn under 16 år som maken har vårdnaden om.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000