Kan man föra en klandertalan mot testamentet?

Jag är ombud för en kvinna (70 år) som blev blev änka 29/7 2021. Maken som var 82 år togs in med ambulans akut till sjukhus den 24/7 kl 17.30. Överfördes till akut-vårdavd ca kl 20.00. Inga barn finns. Änkan bor kvar i huset. Till bouppteckningen i september kom ett testamente underskrivet 24/7 av den avlidne samt bevittnat av två vittnen som bor ca 3 timmars resväg från sjukhuset. Det var alltså skrivet den kvällen som han kom in på sjukhuset. Det finns stora frågetecken kring testamentets giltighet. Hur har dom hunnit dit under kvällen? Har maken skrivit det? Om han skrivit det, har han varit vid sunt förnuft och fullt förstående och har det varit av fri vilja? Kan man väcka klander mot testamentet? Kan man gå tillväga på annat sätt?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om testamentet kan ogiltigförklaras genom att föra en klandertalan eller om det finns andra handlingssätt som kan gälla i din situation. 

Eftersom din fråga handlar om testamentets giltighet kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som reglerar testamenten. 

När är ett testamente giltigt eller ogiltigt?

Av din fråga framgår att du ifrågasätter testamentets giltighet. För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav ( 10 kap. 1 § ÄB). Testamentet måste ha upprättats skriftligen med två vittnen och testatorn (maken) närvarande, alla tre måste ha skrivit under testamentet vid detta tillfälle för att formkraven ska vara uppfyllda. Om dessa formkrav har följts är testamentet giltigt. 

Vittnena kan även i testamentet intyga tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap. 2 § ÄB). Detta är dock inte ett formkrav. Det innebär att tidsintygandet inte måste inkluderas i testamentet för att det ska anses giltigt. 

Om ett av formkraven inte är uppfyllt är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Ett testamente är även ogiltigt om någon har tvingat testatorn att skriva testamentet eller om man utnyttjat testatorn genom att missbruka hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (13 kap. 3 § ÄB).  

Kan man väcka klandertalan mot ett testamente?

För att ogiltigförklara ett testamente måste man föra en klandertalan då kan testamentet ogiltigförklaras av en domstol. En klandertalan måste göras av arvingen (änkan) inom sex månader efter det att man delgetts testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Ett testamente har delgetts när arvingen har tagit del av testamentet (14 kap. 4 § ÄB). Vid en klandertalan kan man hävda att formkraven inte följts eller att testatorn blivit lurad. Vid en klandertalan ligger bevisbördan på den som klandrar testamentet. Att ha en bevisbörda innebär att man måste kunna bevisa att formkraven inte följts eller att testatorn blivit lurad. Om man kan bevisa att testamentet är ogiltigt genom en klandertalan ogiltigförklaras testamentet. Om klandertalan inte förts inom sex månader från att arvingen delgetts testamentet blir testamentet giltigt. 

Kan man gå till väga på något annat sätt?

I detta fall så finns det inte flera handlingssätt att överväga, för att ett testamente ska ogiltigförklaras så är det klandertalan som gäller. 

Vad gäller i detta fall? 

I detta fall har rätten att föra klandertalan troligtvis förverkats. Av frågan framgår ej när änkan delgetts testamentet, men du nämner att testamentet kom i september vid bouppteckningen. Om änkan tog del av testamentet vid denna tidpunkt och då delgetts testamentet har tidsfristen omfattande sex månader passerat och det är för sent att föra en klandertalan, testamentet är giltigt. Detta gäller oavsett om det finns en ogiltighetsgrund att åberopa. Om änkan delgetts testamentet och sex månader ännu inte passerat har hon rätt att föra en klandertalan genom ovan nämnda grunder, då måste hon dock bevisa att formkraven inte följts eller att testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning missbrukats. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen, 

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”