Kan man folkbokföra ett barn innan barnet är bosatt i Sverige?

Hej jag är en svensk medborgare som bor i dubai. Min man och jag har tänkt att flytta tillbaka till sverige efter att jag fött mitt barn. Tyvärr har barnet subglotisk stenos som gör att han behöver tracheostomy och syre. Nu är han på neonatal avdelningen i dubai. Nu vill vi ta honom till sverige där han fortsätter med behandlingen. Han ska resa med en sjuksköterska på flyget på grund av syret och han behöver ambulans så fort vi landar. Problemet är att sjukhuset i sverige inte kan ta emot honom om han inte är folkbokförd i sverige. Frågan är hur jag kan folkbokfòra han innan han kommer till sverige fòr att det är omöjligt att ta ett barn som behöver syre till skatteverket. Vi har sökt hjälp från embassaden i abu dhabi , svenska sjukhuset och skatteverket men tyvärr kunde ingen hjälpa oss. Vad kan jag göra i det fallet????

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Utifrån din fråga verkar det som att det är ett ganska litet barn som det rör sig om. Om barnet är fött efter den 1 april 2005 är barnet automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svensk medborgare. (2 § lag om svenskt medborgarskap) Det spelar alltså ingen roll att barnet inte är fött i Sverige. Jag utgår därför i mitt svar från att även barnet är svensk medborgare.

För att få folkbokföras i Sverige krävs som huvudregel att man har giltigt tillstånd att vistas i Sverige. Eftersom barnet är svensk medborgare har barnet giltigt tillstånd att få vistas i Sverige och folkbokföring av barnet är därför möjligt. Anmälan om folkbokföring ska som huvudregel ske skriftligen. Om synnerliga skäl föreligger kan Skatteverket kräva personlig inställelse.(23 § folkbokföringslagen)

För att folkbokföringen ska gå igenom krävs som huvudregel att barnet uppfyller kraven för folkbokföring dvs. att barnet anses vara bosatt i Sverige. (3 § folkbokföringslagen) Undantag för detta är om det anses föreligga synnerliga skäl för att barnet ska få folkbokföras i Sverige trots att barnet inte ännu är bosatt i Sverige. (2 § 2st 3p folkbokföringslagen) Som exempel på då synnerliga skäl kan anses föreligga anges i förarbetena till lagen situationen då en i Sverige folkbokförd kvinna tvingas föda barnet i ett grannland pga. överbeläggning på förlossningen. Kraven på synnerliga skäl är således högt ställda. Eftersom exemplet ovan är det enda som anges i förarbetena kan jag tyvärr inte avgöra huruvida er situation kan falla under synnerliga skäl. Men för din kännedom finns alltså här en ventil som kan göra det möjligt för er att folkbokföra barnet innan barnet kommit till Sverige.

Jag skulle råda er och kontakta Skatteverket igen och fråga om inte detta skulle kunna ses som synnerliga skäl enligt 2 § 2 st 3 p folkbokföringslagen för att barnet ska kunna folkbokföras i Sverige trots att barnet ännu inte är bosatt i Sverige och förklara situationen med folkbokföringen som en förutsättning för sjukvård.

Eftersom barnet är svensk medborgare har barnet oavsett rätt till akut sjukvård i Sverige. Jag är dock inte medicinsk kunnig och kan därför inte avgöra om barnets behov av sjukvård är akut varför jag skulle råda er att även kontakta svensk sjukvård och rådfråga.

Om Skatteverket beslutar att det inte föreligger synnerliga skäl för att barnet ska få folkbokföras utan att vara bosatt i Sverige kan ni överklaga beslutet till förvaltningsrätten. (38 § folkbokföringslagen)

Hoppas detta klargjorde rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000