Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

2021-04-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har ett barn som är under 10 år, jag och mamman är skild sedan flera år tillbaka. Vi har gemensam vårdnad, varannan vecka, vilket funkar bra vårt barn. Vi bor väldigt nära varandra allihop.Jag har länge velat flytta från området och har nu fått ögonen på ett boende som ligger exakt 12 minuters bilväg från sonens skola. Om flytten blir av är min tanke att sonens skolgång ska vara helt oförändrad. och att jag blir den som får köra och hämta och lämna hos mamman veckovis då det är jag som valt att flytta. Flytten sker inom samma kommun som vi redan bor i. Men mamman motsätter sig detta upplägg och hävdar att jag behöver hennes samtycke för att få flytta. Hon tycker det är för långt bort, helt enkelt. Vi har tyvärr väldigt svårt att kommunicera. Båda vill vårt barn det bästa men vi har väldigt olika uppfattning om vad det "bästa" är.Jag har läst flertalet inlägg kring flytt med barn och förstår det grundläggande: man måste ha den andra förälderns godkännande. Men samtliga frågeställningar jag hittar här gäller flytt med barn till annan ort osv. Här gäller det 12 minuters bilväg till skola och mamma, alltså en flytt inom samma stad (storstad). Visst, det är ju inte samma kvarter längre, men kan mamman verkligen blockera detta? Isåfall kan man ju inte flytta överhuvudtaget utan medgivande, känns det som.Mvh Rådvill
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått det som att du vill flytta till en ny bostad som ligger inom samma kommun som din tidigare bostad låg i, men att mamman till ditt barn inte vill att du ska göra det.

Vem ska ta besluten?

Reglerna för dessa typer av frågar finns i föräldrabalken (FB) och en utgångspunkt enligt lagen är att en vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att ta beslut om barnet och att hänsyn ska tas till barnets vilja i förhållande till barnets mognad och ålder. Det innebär att ju äldre barnet är desto mer spelar hens vilja roll (6 kap. 11 § FB). I och med att det i ditt fall finns två vårdnadshavare (du och mamman) gäller detta beslutstagande er båda och utgångspunkten är då att ni ska ta beslut tillsammans (6 kap. 13 §). Boendefrågan är en sådan fråga som omfattas och en förälder kan alltså inte flytta utan att den andre har godkänt detta. Vissa undantag finns om en av vårdnadshavaren skulle vara förhindrad att delta i beslutet, exempelvis för att hen är sjuk, och då räcker det med att den andre vårdnadshavaren tar beslutet själv. Om beslutet däremot gäller en större eller mer ingripande betydelse för barnets framtid så måste vanligtvis beslutet tas från båda vårdnadshavarna (6 kap. 13 § 2 stycket FB).

Kan mamman blockera flytten?

En flytt kan i vissa fall vara ett beslut som har ingripande betydelse för barnets framtid och därför kräva att beslutet tas gemensamt från båda vårdnadshavaren. Däremot framgår det av din fråga att er situation i själva verket inte skulle förändras särskilt mycket då du tar på dig ansvaret om exempelvis körningarna. Tyvärr måste det ändå ske en överenskommelse mellan dig och mamman i och med att ni har gemensam vårdnad.

Vad kan du göra nu?

För att själv kunna bestämma i frågor som berör barnet krävs det att du har ensam vårdnad. Du kan få ensam vårdnad genom att du skriver ett avtal tillsammans med mamman och att socialnämnden sedan godkänner detta, eller genom en domstolsprocess. Dock hade jag rekommenderat att du använder ensam vårdnad som sista utväg. Försök istället komma överens med mamman om flytten genom att tydligt visa att en större skillnad inte egentligen kommer att ske.

Jag hoppas att jag har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3664)
2021-10-28 Kan den ena maken skänka bort makarnas lägenhet utan den andre makens samtycke?
2021-10-27 Kan man häva ett bodelningsavtal?
2021-10-22 Få aska från utlandet för att sprida ut i Sverige
2021-10-21 Hur kan hjälpa mor med betalningar på banken

Alla besvarade frågor (96611)