Kan man få tillbaka pengar som investerats i en sambos fastighet när denna dör?

2020-08-27 i Testamente
FRÅGA
Min sambo har en fritidstuga som ett testamente står skrivet i till hans 2 barn. Nu vill jag investera en större summa pengar i stugan men få ut de om han dör före mej . Kan man skriva något speciellt papper om detta och även % ökning av värde med tanke på de förbättringar mina pengar skulle göra för värdet av fastigheten?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga verkar vara hur du kan se till att få tillbaka de pengar du investerar i fastigheten när din sambo avlider. När jag besvarar din fråga så kommer jag använda mig av ärvdabalken=ÄB.

Testamente

Din sambo skulle i ett testamente kunna ge dig rätt till en viss del i fastigheten som tack för att du har investerat i den. Ett testamente är däremot en personlig handling och blir ogiltigt om du exempelvis tvingar din sambo att testamentera till din fördel (13 kap. 3 § ÄB).

En testators vilja ska så långt som möjligt respekteras vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Om din sambos barn fortfarande får ut sina laglotter så kommer testamentet att respekteras (7 kap. 1 § ÄB).

Din sambo skulle kunna i testamentet säga att du får en vis andel i fastigheten som ska motsvara vad du gått in med. Din sambo kan även säga att man ska kolla på hur mycket du gick in med och räkna det utifrån index, men detta skulle kunna bli krångligare. Ett bestämt pengabelopp är vad man kallar ett legat, vilket är när man får rätt till något specifikt genom testamentet.

Ett testamente är den enda dödshandling som är giltig vilket innebär att ett vanligt avtal inte kommer vara giltigt när din sambo dör, om avtalet menar att reglera hur din sambos kvarlåtenskap ska fördelas.

Sammanfattning

Din sambo skulle i ett testamente kunna ge dig rätt till en del av fastigheten eller ett penningbelopp.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91064)