Kan man få skadestånd om en anhörig avlidit på grund av brister i vården?

2019-06-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej,En nära anhörig gick bort för att vården inte gav tillräckligt bra vård.Gjorde en anmälan till IVO, som konstaterade att varken den offentliga vården eller den privata mottagningen hade följt Hälso- och Sjukvårdslagen. Har man rätt att söka skadestånd utöver försäkringsersättningen? Kan vi ta detta vidare på nåt sätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag beklaga det inträffade.

Ersättning från patientförsäkringen

Vid en vårdskada kan man söka ersättning från patientförsäkringen. Om man har råkat ut för en skada på grund av ett läkemedel gäller läkemedelsförsäkringen. Mer information om patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen finns på Vårdguidens hemsida (här).

Går det att söka ytterligare ersättning?

Om man ska söka skadestånd för en vårdskada utöver ersättningen från patientförsäkringen får man i så fall väcka skadeståndstalan. Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.

I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).

Sammanfattningsvis är det möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.

Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är ovanligt.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor rörande skadestånd eller annat kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (606)
2020-07-24 Prekriptionstid för skadeståndstalan i samband med brott.
2020-06-30 Felaktig myndighetsutövning och skadestånd
2020-06-30 måste man betala skatt på skadestånd?
2020-06-29 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (82629)