Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

2021-04-15 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Hen häktad för överskridit kontakt förbud.Kvinnofridsbrott. Häktad i 6 veckor därefter släpps när utredning klar men får fotboja GPS som skall bäras i 4,5 mån.Endast restriktion att inte befinna sig i närhet av hens bostad. Får röra sej fritt och resa ej kontakt eller infinnande. av kriminalvård.Är företagare med anställda mycket arbete höga tjänster.Slut förhörd ej gjort framflyttat på obestämd tid. Är ej åtalad.Är ej dömd.Undrar om det är lagligt att bära Boja utan rättegång, åtal dömd.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en person som dömts till max sex månaders fängelse kan ansöka om att få avtjäna straffet med fotboja istället för att verkställa straffet på anstalt (1 § lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Det finns emellertid andra regler som gäller vid överträdelse av kontaktförbud.

Kan man få fotboja utan åtal och rättegång?

För en person som har kontaktförbud kan fotboja bli aktuellt om personen i fråga överträder sitt förbud. När en person med kontaktförbud överträder sitt förbud, dvs att den exempelvis besöker personen som kontaktförbudet ämnar skydda, kan åklagaren istället meddela ett utvidgat kontaktförbud förenat med villkor om elektronisk övervakning (2 § lag om kontaktförbud). Ett utvidgat kontaktförbud förenat med elektronisk övervakning innebär att personen får fotboja som larmar om hen överträder förbudsområdet.

Frågor om kontaktförbud prövas huvudsakligen av en allmän åklagare (7 § lag om kontaktförbud). Om personen som ålagts kontaktförbud eller den som kontaktförbudet avser skydda begär det ska dock frågan prövas av rätten (14 § lag om kontaktförbud).

Sammanfattning

När det gäller överträdande av kontaktförbud kan man alltså få fotboja även utan rättegång då ett sådant beslut fattas av allmän åklagare. Om personen som ålagts kontaktförbud eller om den som kontaktförbudet avser begär det ska dock frågan prövas av rätten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1515)
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (92166)