Kan man få fotboja om man är för sjuk för att klara av en sysselsättning?

2021-08-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan jag få fotboja trots sjukpensionär på grund av skadad rygg o nacke o kan inte klara sysselsättning o har kroniska smärtor o är liggandes vissa dagar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om kravet på sysselsättning för att beviljas fotboja:

För att få verkställa ett straff med fotboja behöver man som huvudregel antingen

ha ett arbete, en utbildning eller någon annan form av sysselsättning (t.ex samhällstjänst).

Om förutsättningar saknas för att klara av en sysselsättning:

Förarbeten (lagmotiv) kan ibland belysa syftet med bestämmelser. När det kommer till kravet på sysselsättning, är dess syfte att personen ska aktiveras på ett sätt som hindrar denne från att isoleras i sin bostad, se s. 22 i Prop. 1993/94:184. Det går att uppnå detta syfte på många sätt.

Å ena sidan betonar förarbetet att det bör räcka med en regelbunden vårdkontakt om sysselsättning ej kan ordnas, se s. 22 i Prop. 1993/94:184. Jag har dock hittat ett mål från Kammarrätten inom vilket motsatsen konstaterats - man kan nekas fotboja när man inte klarar av en sysselsättning, se Kammarrätten i Göteborg mål nr 4883-15 (2015-09-18).

Jag gör bedömningen att målet från Kammarrätten kan fungera som vägledning fram till dess att högre instans avgör annorlunda. Du behöver därför ha en sysselsättning för att beviljas fotboja, eller begära omprövning av den ansökan som Kriminalvården troligen kommer neka. Efter omprövning hos Kriminalvården kan du vända dig till förvaltningsdomstol, se 14 kap. 2 § och 14 kap. 1 § fängelselagen. Ifall både Förvaltningsrätten och Kammarrätten (som först efter beviljat prövningstillstånd behandlar överklaganden från Förvaltningsrätten) håller med om Kriminalvårdens beslut, kan du vända dig till Högsta Förvaltningsdomstolen. Då behövs ytterligare ett prövningstillstånd, dvs att tillstånd ges för att domstolen ska pröva frågan.

Kriminalvården ska hjälpa dig:

Kriminalvården ska verka för ett tillgodosett krav på sysselsättning i varje enskilt fall, se s. 17 i Prop. 1993/94:184. Detta innebär att Kriminalvården ska undersöka om det går att hitta någon lämplig sysselsättning för dig. I undersökningen bör hänsyn tas till dina förutsättningar. Även om målet brukar vara att sysselsättningen ska motsvara en halvtidstjänst, får en lägre tidsåtgång godkännas i syfte att underlätta för någon i din situation, se s. 22 i Prop. 1993/94:184.

Mitt råd till dig är att ta hjälp av Kriminalvården för att hitta en sysselsättning som går att klara av i din situation. Man kan exempelvis registrera sig på distanskurser och läsa dessa hemifrån. Kriminalvården ska inte, på grund av rådande pandemi, invända med att detta inte räcker för att uppnå syftet att undvika isolering.

Jag önskar dig lycka till och hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96401)