Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?

2021-05-11 i Påföljder
FRÅGA
Om man kör moped klass ett utan am kort, kan man då få en prick i registret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör belastningsregister och regler om detta finns i lag (1998:20) om belastningsregister.

Kan man få en "prick i registret" när man kör en moped klass 1 utan körkort?

För att en uppgift ska föras in i belastningsregistret krävs det att den omfattas av någon av de punkter som finns i 3 § lagen om belastningsregister. Enligt regeln ska bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott registreras (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). För att få en prick i belastningsregistret måste man alltså ha fått en påföljd för brott. Frågan bli då om det är ett brott att köra en moped klass 1 utan körkort.

Är det brottsligt att köra en moped klass 1 utan körkort?

Den som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms för olovlig körning till böter (3 § 1 stycket lagen om straff för vissa trafikbrott). För att dömas krävs vidare att man har haft uppsåt. Lite förenklat innebär uppsåt att gärningsmannen har haft någon form av avsikt eller insikt om den gärning man har utfört. Under förutsättning att man har haft uppsåt är det alltså ett brott att köra en moped klass 1 utan körkort.

Sammanfattningsvis

Att uppsåtligen köra en moped klass 1 utan körkort utgör brottet olovlig körning. Om man t.ex. döms för den olovliga körningen och därigenom får böter ska uppgift om detta tas in i belastningsregistret. Man kan alltså få en "prick i registret" när man kör en moped klass 1 utan körkort. Skulle man inte anses ansvarig för olovlig körning, t.ex. på grund av att man inte haft uppsåt och inte ådöms en påföljd kommer man däremot inte få en "prick i registret".

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1532)
2021-06-16 Kan en arbetsgivare begära utdrag ur misstankeregistret?
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?

Alla besvarade frågor (93136)