Kan man få en dom man har fått 2018 preskriberad i förtid?

2021-01-30 i Påföljder
FRÅGA
kan man få en dom man har fått 2018 preskriberad i förtid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Preskriptionstid

Preskription innebär att rätten att åtala har gått förlorad därför att en viss tid har förflutit sen brottet begicks. Dvs. åklagarens rätt att väcka åtal går förlorad efter en viss tid. Hur lång preskriptionstiden är beror på hur allvarligt brottet är, desto allvarligare brott desto längre är preskriptionstiden (35 kap. 1 § brottsbalken).

Belastningsregister

Nu nämner i din fråga att du fått en dom 2018, därför tolkar jag det som att du undrar över hur länge du finns med i belastningsregistret, dvs. hur länge du har kvar en "prick i registret". Belastningsregistret är ett registret med uppgifter om den som fått en straffpåföljd antingen genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot som har ålagts påföljd för brott ( 3 § p.1 lag om belastningsregister). Det går inte att få bort en sådan uppgift i förtid. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vad det är för brott man har begått och vilken påföljd man dömts till. Då jag inte vet vad det är för brott du har dömts för eller vad påföljden har blivit kan jag dessvärre inte svara på hur länge uppgiften finns kvar i belastningsregistret. Och det går som tidigare nämnt inte att få bort en uppgift i belastningsregistret i förtid (17 § lag om belastningsregister).

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96471)