Kan man få den makens ansökan om äktenskapsskillnad ogiltigförklarad

2020-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,Min make och jag har varit lyckligt gifta sedan drygt 14år tillbaka. Sedan en lång tid tillbaka är han obotligt sjuk i cancer. Jag har fram till nu vårdat honom i hemmet till en dag för ett par veckor sedan då ambulans hämtade honom knappt kontaktbar. När jag försökte kontakta honom dagen efter fick jag varken träffa eller prata med honom dels på grund av att dottern informerat sjukhuset om att vi nu är skilda och dels gick han inte längre att nå på telefon. Barnen dök därefter upp i hemmet, hämtade diverse saker och försökte slänga ut mig så Polis fick tillkallas. Ytterligare en vecka senare fick familjeadvokaten fram brev från tingsrätten om att min make sökt skilsmässa och detta redan dagen efter från sjukhussängen. Signaturen är tydligt skrivet av min make men knappt läsbart och ser väldigt framtvingat ut. Dottern som är Jurist visste vad som stod i testamentet och min tanke är att hon manipulerat eller framtvingat min man att skriva på en skilsmässoansökan för att undanröja ett eventuellt testamente efter hans bortgång då vi har ett äktenskapsförord oss emellan. Tidigare i år har dottern även erhållit en generalfullmakt från min make för att kunna bedriva hans verksamhet och hjälpa honom med det.Jag känner mig helt hjälplös, får inte besöka eller kontakta min make ens på hospice där hon nu ordnat en plats åt honom.Så frågan är vad jag kan göra? Kan jag få skilsmässoansökan ogiltigförklarad?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Låt mig först klargöra de regler som gäller för skilsmässa, eller äktenskapsskillnad som det kallas.

Enligt 5 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) gäller att om endast en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad så börjar en betänketid löpa på 6 månader. Om den maken som ansökt om skilsmässa åter igen efter 6 månader med ett särskilt yrkande fortsätter hävda att den begär äktenskapsskillnad så fastställs den genom dom (5 kap 3 § ÄktB). Ni är alltså inte formellt skilda än. Om inte det särskilda yrkandet framställs inom 6 månader från det att betänketiden tagit slut så faller ansökan om äktenskapsskillnad.

I samband med att det särskilda yrkandet framställs får du tillfälle att yttra dig (14 kap. 10 § ÄktB). Åtminstone då borde det ju finnas tillfälle för dig att yttra dig om vad du anser om din makes ansökan om äktenskapsskillnad.

Nu till din fråga om en ansökan om äktenskapsskillnad kan ogiltigförklaras på den grunden att den skrivits på bara på grund av att maken blivit lurad eller blivit utsatt för otillbörlig påverkan av något slag. Det är en klurig fråga. Det finns en lag som heter Avtalslagen. Det tredje kapitlet i den lagen behandlar just den typen av frågor. Problemet är att den generellt sett inte användas i familjerättsliga sammanhang.

Du skriver att dottern har en generalfullmakt. Det är dock viktigt att veta att om det finns förutsättningar att söka en god man för din man så kan detta vara ett annat sätt att företräda honom. Om inte du kan ansöka kan du kanske kontakta socialtjänsten.

Det är sammanfattningsvis svårt att säga hur du ska göra, jag råder dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1051)
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?
2021-05-26 Jämkning vid bodelning

Alla besvarade frågor (93078)