Kan man dömas för stöld när man glömt betala varor i butik?

FRÅGA
Hejsan,Jag har nyligen börjat jobba på ICA Maxi, och har haft ganska tuffa passar så man är helt slut och kan inte tänka klart som idag, när jag skulle hem så köpte jag med lunch för 139kr lite dricka och grädde till middagen. Jag är väldigt medveten om att vi som medarbetare blir kontrollerade och måste alltid kunna redovisa kvitto innan vi får lämna butiken. Så Idag när jag skulle använda själv utcheckning kassa så var jag slarvig med att inte slå in lunchen för 139kr och när jag blev stoppad och det visade sig att jag har stulit 139kr så kommer jag bli inkallad på förhör hos polisen. Vad kan jag förvänta mig för straff? Jag är 22 år och har tills idag varit ren i brottsregistret
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga gäller vilket brott du kan ha gjort dig skyldig till och vilken straffrättslig påföljd du därmed kan vänta dig. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB).

Aktuellt brott och straffrättslig påföljd
Av dina omständigheter att döma borde det högst sannolikt röra sig om ringa stöld (tidigare snatteri) mot bakgrund av att värdet på det tagna är under den generella gränsen på 1250 kr för stöld i butik (8 kap. 2 § BrB). För att avgöra om en stöld har skett tar man däremot vägledning i stöldparagrafen där det framgår att en person gör sig skyldig till stöld om den utan tillåtelse tar vad som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det. Tillgreppet ska innebära en skada (8 kap. 1 § BrB).

För att du följaktligen ska kunna ställas till ansvar för stöld krävs det att du haft ett s.k. tillägnelseuppsåt. Med tillägnelseuppsåt avses att gärningsmannen haft för avsikt att göra saken till sin. Det innebär därmed att du ska ha haft en likgiltig inställning till handlandet och dess effekt. Av dina omständigheter att döma framgår det att du varit slarvig vid självutcheckningen och därför glömt av att slå in lunchen för 139 kronor, varför du kort därefter blir stoppad. Ditt handlande tyder därför mest sannolikt på att du inte haft för avsikt att olovligen ta varan eftersom du av slarv glömde slå in den vid utcheckningen. Du kan därmed inte bedömas ha haft ett tillägnelseuppsåt och heller inte varit likgiltig inför risken med ditt handlande.

Observera däremot att det är svårt för mig att göra fullvärdig bedömning utifrån omständigheterna. Det är upp till åklagaren att bevisa att du haft uppsåt. Skulle det ändock visa sig att du haft tillägnelseuppsåt, borde det som sagt mest sannolikt bli fråga om stöld av ringa art. Som vägledning brukar gränsen mellan ringa stöld och stöld i butik gå vid 1250 kronor (se NJA 2019 s. 951). Påföljden för ringa stöld är satt till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Av dina omständigheter att döma borde böter vara den påföljd du kan vänta dig vid en eventuell dom.

Jag hoppas du fick svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en fråga på nytt.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97678)