Kan man byta efternamn på ett barn utan samtycke från den andra föräldern?

2018-09-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min sambo och jag har fått ett barn år 2014. Då bestämde vi oss att barnen får pappasefternamn, eftersom vi har planerat att gifta oss och då skulle vi ha bara pappas efternamn alla tre.Det blev inte så för att vi har separerat och nu skulle jag vilja att barnen får mitt efternamn också, men pappan vägrar skriva under.Vad ska jag göra att mitt barn får mitt efternamn också?
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

När jag svarar på din fråga så antar jag att ni har gemensam vårdnad om ert barn och att ni vill fortsätta att ha det.

Gemensamma beslut
När man har gemensam vårdnad ska beslut som rör barnet tas gemensamt, se Föräldrabalken 6 kap 11 och 13 §. Detta betyder att du inte själv, utan samtycke från barnets pappa, kan besluta om ett namnbyte för ert barn.

När barnet fyllt 18 år
För att få byta till ett annat namn måste personen som ska byta ha rätt att byta till namnet. När det gäller ditt efternamn så har barnet det då det tillhör en förälder, Lag om personnamn 4 och 9 §.

När ert barn blivit myndig och fyllt 18 år kan barnet själv välja att byta efternamn utan samtycke från dig eller pappan, Lag om personnamn 9 §.

Om du vill gå till domstol
Om du och pappan inte kan komma överens och du inte vill vänta tills barnet har fyllt 18 år kan du väcka talan om tvist om efternamn hos tingsrätten, Lag om personnamn 45 §. Detta görs hos tingsrätten som ligger närmast där ni bor.

Sammanfattning
Som utgångspunkt ska alla beslut som rör barnets angelägenheter tas gemensamt av er som vårdnadshavare. Du kan därför inte ändra namnet utan samtycke från barnets pappa. När barnet är 18 år kan barnet själv besluta angående sitt namn.

Om du inte vill vänta till att barnet fyllt 18 år och du och pappan inte kan komma överens kan du ta ärendet till domstol och få det utrett där. Det kan bli en lång och jobbig process så mitt råd är att försöka prata med pappan. Om detta är svårt så är ett annat alternativ är att ta in en utomstående part som kan hjälpa er att medla.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3295)
2019-03-16 Juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning
2019-03-15 Får min vårdnadshavare ta pengar ifrån mitt sparkonto?
2019-03-15 Öppning och förstörande av testamente
2019-03-14 Makes rätt till egendom vid äktenskapsskillnad och arv

Alla besvarade frågor (66937)