FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/09/2018

Kan man bodela under äktenskap?

Jag och min fru ska skiljas. Vi har lämnat in om skilsmässa, så vi är inne i halvåret betänketid pga små barn. Vi är överens om att jag ska behålla de pengar som jag har på mitt konto, aktier och bil för att jag har barnen på heltid. Kan man skriva något papper på det, eller göra en bodelning under äktenskap? Skulle vilja lösa det nu när vi är överens, det kanske man inte är längre fram. Och kan man bodela med ojämn fördelning om man är överens om det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken.

Eftersom ni ha barn under 16 år som bor med er måste ni vänta 6 månader innan tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad (5 kap. 1 § äktenskapsbalken). När betänketiden har gått ut kan någon av er yrka på äktenskapsskillnad och när den domen vunnit laga kraft är äktenskapet upplöst (5 kap. 6 § äktenskapsbalken). Laga kraft vinner domen när tiden för överklagan till högre rätt har gått ut, tidpunkten för detta framgår av domen.

Huvudregeln är att bodelning ska ske när ett äktenskap har upplösts, alltså efter betänketiden har gått ut och domen har vunnit laga kraft (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Däremot kan bodelning ske även när ett mål om äktenskapsskillnad pågår nämligen om någon av makarna begär det (9 kap. 4 § äktenskapsbalken). Det innebär att du eller din fru kan begära att bodelning ska ske nu direkt och då behöver ni inte vänta tills betänketiden är slut innan ni genomför bodelningen.

Om ni vill upprätta en bodelning under betänketiden kan ni alltså göra det. Ni ska då tillsammans skriva ner det ni kommit överens om samt skriva under denna handling (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Det är inga problem att förrätta en bodelning med ojämn fördelning om ni båda är överens om detta. Så länge ni skriver ner allt ni kommit överens om och ni båda skriver under detta avtal kommer det att bli gällande som ett bodelningsavtal redan innan skilsmässan gått igenom.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000