FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/06/2020

Kan man bli utsparkad vid skilsmässa?

Min blivande man äger huset jag flyttade in i för drygt ett år sedan. Nu vill han att vi gifter oss. Vad händer mig om han vill ha skilsmässa? Kan han då bara sparka ut mig på gatan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Om ni gifter er och sedan skiljer er ska en s.k bodelning ske (ÄktB 9:1). I denna ska "giftorättsgods" ingå, dvs all egendom som inte är s.k enskild (ÄktB 10:1 jämte 7:1). Något blir enskild egendom antingen genom äktenskapsförord eller genom att personen som äger egendomen fick den genom gåva/arv/testamente med villkoret att det skulle vara enskild egendom (ÄktB 7:2).

Frågan om bostaden ska vara med i bodelningen avgörs alltså av om den är enskild egendom eller giftorättsgods. En bodelning går till på så sätt att man först beräknar era andelar i allt giftorättsgods som finns i äktenskapet (ÄktB 11:1). Man börjar med att både du och din man får undanta så mycket av er respektive egendom att ni kan täcka era respektive skulder (ÄktB 11:2 1st). Värdet av giftorättsgodset som återstår ska sedan räknas samman och delas lika mellan er, detta plus vad som krävdes för att täcka era respektive skulder utgör era "andelar" (ÄktB 11:3). Ni får sedan själva fördela den faktiska egendomen mellan er utifrån era andelar där den som äger egendomen har förtur till den (ÄktB 11:7). Det finns dock viss specialreglering kring just bostäder.

Förutom att bostaden kan vara giftorättsgods så är den er "gemensamma bostad", eftersom ni använder som ert gemensamma hem (ÄktB 7:4 1-4p). Vem som har rätt att få bostaden avgörs av att den som "bäst behöver" bostaden ska få behålla den, detta gäller även om den är enskild egendom pga äktenskapsförord (ÄktB 11:8). Detta sker vanligen genom att någon köper ut den andre eller att någon tar bostaden som en del i likadelningen. Hur avgörs då vem som bäst behöver bostaden?

En helhetsbedömning ska ske. Att din man köpte bostaden innan relationen inleddes kommer tala för att han ska få behålla bostaden. I övrigt kommer era respektive ekonomiska förhållanden beaktas samt livssituation i övrigt. Eftersom din man ägde bostaden sedan innan måste det dessutom vara skäligt att du tar över den för att så ska ske, t.ex för att du har svårare att skaffa nytt boende (ÄktB 11:8).

Det är alltså möjligt att du kan få behålla bostaden om ni skiljer er men med tanke på att han ägde den sedan innan finner jag det inte troligt. Din man kan då teoretiskt sett "sparka ut dig" om han behåller bostaden eftersom utgångspunkten efter en skilsmässa är att man står för sin egna försörjning (ÄktB 6:7 1st). Det finns dock en möjlighet till stöd genom s.k. försörjningsstöd. Din rätt till försörjningsstöd beror på din förmåga att försörja dig själv och din mans förmåga att betala stödet. Oftast kan man bara få försörjningsstöd över en övergångsperiod, dvs den tid domstolen bedömer att man behöver för att kunna börja försörja sig själv, längre än 1-4 år är väldigt ovanligt (ÄktB 6:7 2st). Jag har inte hört om fall då detta getts för bostad då man ofta har bostadsbidrag för det men det är inte omöjligt. Förhoppningsvis är din ekonomiska ställning tillräckligt bra efter bodelningen så att du kan skaffa en egen lägenhet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga men att du inte kommer behöva få användning av svaret. Har du några följdfrågor eller var jag otydlig är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?