Kan man bli ordförande i en bostadsrättsförening om man har fått skuldsanering?

2019-11-10 i Föreningar
FRÅGA
Kan man bli ordförande i bostadsrättsförening om man är under skuldsanering
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller bostadsrättsföreningens ledning tillämpas reglerna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (9 kap. 12 § bostadsrättslagen). Där finns regler om hinder mot att vara styrelseledamot (inklusive ordförande). Den som är underårig, är försatt i konkurs, har förvaltare enligt föräldrabalken eller har näringsförbud får inte vara styrelseledamot (7 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar). Det finns ingen regel som säger att en person under skuldsanering inte får vara ledamot i styrelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (373)
2019-12-03 Medlemsavgift till ideell förening
2019-12-01 Nekad ansvarsfrihet
2019-12-01 Kan två från samma familj sitta i en ideell förenings styrelse?
2019-11-30 Medlemsavgift i förening?

Alla besvarade frågor (75494)