FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 10/11/2019

Kan man bli ordförande i en bostadsrättsförening om man har fått skuldsanering?

Kan man bli ordförande i bostadsrättsförening om man är under skuldsanering

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller bostadsrättsföreningens ledning tillämpas reglerna i 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar (9 kap. 12 § bostadsrättslagen). Där finns regler om hinder mot att vara styrelseledamot (inklusive ordförande). Den som är underårig, är försatt i konkurs, har förvaltare enligt föräldrabalken eller har näringsförbud får inte vara styrelseledamot (7 kap. 10 § lagen om ekonomiska föreningar). Det finns ingen regel som säger att en person under skuldsanering inte får vara ledamot i styrelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob OsmoRådgivare