Kan man bli betalningsansvarig i en ekonomisk förening?

2018-01-02 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Jag har blivit tillfrågad om jag vill sitta med i styrelsen för en ekonomisk förening. Jag har på omvägar fått höra att föreningen har skulder efter en festival förra året som inte gick runt. Fick också höra att styrelseledamöterna fick betala ur egen ficka. Kommer jag som nyvald ledamot i styrelsen att "ärva" dessa skulder? Vill gärna sitta med, men vill naturligtvis inte riskera min privatekonomi. Då tackar jag hellre nej.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Att vara styrelseledamot i en ekonomisk förening regleras generellt i lag om ekonomiska föreningar och i föreningens stadgar.

Att en styrelseledamot skulle vara personligt betalningsansvarig regleras inte i lag om ekonomiska föreningar. Däremot kan en styrelseledamot bli skadeståndsskyldig enligt 13 kap. 1 § lag om ekonomiska föreningar gentemot föreningen om styrelseledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen medan denne fullgör sitt uppdrag. För att skadeståndsskyldigheten ska sättas i spel krävs det generellt ett beslut från föreningsstämman och ett beslut om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt 7 kap. 10 § 3 p. lag om ekonomiska föreningar.

Men eftersom det inte finns ett personligt ansvar för en styrelseledamot torde du inte behöva ansvara för tidigare styrelseledamöters förpliktelse. Mitt råd till dig är att ta reda på varför de tidigare styrelseledamöterna valde att betala för föreningen innan du går vidare med ditt beslut.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (553)
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?

Alla besvarade frågor (98546)