Kan man bli av med vårdnaden för sitt barn om man begår brott?

2019-10-17 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Blev tagen för snatteri på mataffär för en produkt strax under 100kr. Jag är 18 och ensamstående till en 3 åring. Vad kommer att hända? Kan dom plocka barnet från mig?? Tacksam för svar!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända när man gjort sig skyldig till ringa stöld.

Ringa stöld

Om man olovligen tar någonting som har ett värde på mindre än 1000 kr och har avsikt att tillägna sig det är handlingen att se som "snatteri". Idag finns det dock ingen bestämmelse om snatteri i lagen utan man talar istället om brottet ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken). Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader. Även om man tar någonting som är värt mindre än 1000 kr kan man dömas till det grövre brottet stöld istället för ringa stöld. Detta gäller bland annat om man tagit saker flera gånger tidigare eller klipper bort larm eller liknande från saken man tar. Om man döms för stöld av normalgraden kan man få fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB).

Kan man bli av med vårdnaden för sina barn om man begår brott?

Att mot en förälders vilja omhänderta ett barn är ett tvångsmedel, som regleras i LVU. Enligt 1 § och 2 § LVU kan barnet omhändertas i det fall det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas i det fall barnet bor kvar hos sin vårdnadshavare. Vidare ska detta bero på fysisk eller psykisk misshandel av barnet, ett otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen, eller något annat förhållande i hemmet. Detta är ett högt ställt krav.

I ditt fall

Då det i ditt fall rör sig om en relativt låg summa vid ett enskilt tillfälle har du gjort dig skyldig till ringa stöld. Detta innebär att du med största sannolikhet kommer att dömas till böter.Ett enstaka fall av ringa stöld är genrealt sett inte tillräckligt för att säga att det föreligger påtaglig risk för barnens hälsa eller utveckling. Jag tror alltså att du inte ska oroa dig för att bli av med vårdnaden av ditt barn på grund av detta enstaka brott.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1164)
2020-02-17 Straffrabatt - görs bedömningen utifrån åldern då brottet begicks eller åldern när brottet utreds?
2020-02-11 Hur länge finns mina uppgifter kvar i belastningsregistret?
2020-02-09 Straffsats för brott mot Inkassolag (1974:182)
2020-01-31 Fängelse för att ha förskingrat 5000:-?

Alla besvarade frågor (77160)