FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/05/2023

Kan man begära ut bevis för ett ordningsföreläggande?

Tjenare, Kan man få ut bevismaterial från en dom om omhändertagande av körkort vid fortkörning.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du syftar på ett ordningsföreläggande. Ordningsföreläggande har samma verkan som en dom, men kan utfärdas av polisen på plats om du har erkänt brottet. Jag kommer använda mig av rättegångsbalken (RB) för att besvara din fråga.

Ordningsförelägganden

En polisman får utfärda ett ordningsföreläggande, även benämnt ordningsbot, vilket innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff (48 kap. 1-2 §§ RB). Då ett ordningsföreläggande har godkänts jämförs det med en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3 § RB). Om ett ordningsföreläggande har godkänts väcks inte åtal. Då finns inte heller någon faktisk dom som kan begäras ut, utan information som är relevant ska finnas med på föreläggandet.

Om du istället syftar på att målet har avgjorts i domstol gäller offentlighetsprincipen vilket innebär att du kan begära ut allmänna handlingar. Detta gäller alla allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess (2 kap. 1-2 §§ tryckfrihetsförordningen).

Jag hoppas att jag tolkade din fråga rätt och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Har jag förstått omständigheterna fel får du gärna återkomma med en mer detaljerad beskrivning av omständigheterna. Är det vidare något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”